Herexamen uitvoeren gewasbescherming

Herexamen uitvoeren gewasbescherming

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Iedereen die beroepsmatig gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen dient minimaal in het bezit te zijn van een vakbekwaamheidsbewijs uitvoeren gewasbescherming.

 

Alleen deelname mogelijk indien u zichzelf tenminste één week vooraf hebt aangemeld en er plek beschikbaar is. Deelname in volgorde van aanmelding. Geef bij het aanmelden aan welk examenonderdeel herkanst moet worden en welke sector ((akkerbouw, openbaar groen, fruitteelt, glastuinbouw (groente / sierteelt), boomkwekerij, veehouderij).

Meer informatie

Neem contact op met Koos van Splunter voor meer informatie.
kvansplunter@scalda.nl

06-23 035 836

Aan het eind van de maand is er een vast examenmoment voor gewasbescherming bij Helix Learning

Op dit examenmoment is het mogelijk om na aanmelding (minimaal 1 week van te voren) deel te nemen aan verschillende examens.

Na het behalen van de cursus uitvoeren gewasbescherming mag je op het eigen bedrijf zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik inzetten en mag je onder leiding van een licentiehouder in bezit van bedrijfsvoeren gewasbescherming, gewasbeschermingsmiddelen inzetten.

De doelgroep van het vaste examenmoment zijn mensen die tijdens de reguliere cursus niet in de gelegenheid waren om het examen te doen. Het kan ook zijn dat er een examenonderdeel opnieuw moet worden uitgevoerd.

Voor uitvoeren gewasbescherming geldt dat er ook de mogelijkheid is van zelfstudie.

Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt u een bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming.

Het examen uitvoeren gewasbescherming bestaat uit drie gedeeltes

  • Digitale toets herkennen zieken, plagen, onkruiden en natuurlijke vijanden
  • Digitale toets theorie uitvoeren
  • Praktijktoets

Het totale examen duurt ongeveer drie uur en wordt op één bijeenkomst afgenomen.

Geef bij het aanmelden aan welk examenonderdeel herkanst moet worden en welke sector ((akkerbouw, openbaar groen, fruitteelt, glastuinbouw (groente / sierteelt), boomkwekerij, veehouderij).

Ieder onderdeel van een examen kost € 70,- excl. BTW. Een compleet examen uitvoeren gewasbescherming kost dus € 210,- excl. BTW

Uitvoeringslocatie

Scalda College Goes
Stationspark 39
4462DZ Goes

Voor het praktijkdeel van het examen uitvoeren gewasbescherming dient u persoonlijke beschermingsmiddelen mee te nemen.

Minimaal heeft u nodig:

  • Veiligheidsbril
  • Handschoenen
  • Overall
  • Laarzen

Deze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) dienen geschikt te zijn voor de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Er wordt gewerkt met een rugspuit en maatbekers die door de examinator ter beschikking worden gesteld.

Deelname is alleen mogelijk indien u zichzelf tenminste één week vooraf hebt aangemeld en er plek beschikbaar is. Deelname in volgorde van aanmelding.

Voor praktijk zijn er slechts 8 plaatsen beschikbaar