EVC (Ervaringscertificaat) Verzilvering

In verband met het hoge aantal aanvragen tot EVC-verzilvering, zijn wij helaas genoodzaakt om tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen zodat we de lopende aanvragen tijdig af kunnen ronden. Zodra we weer de mogelijkheid hebben om nieuwe aanvragen aan te nemen, zullen we dit op de website communiceren.

Hoe werkt het?

 • Je hebt  van een erkende EVC aanbieder een EVC rapportage ontvangen
 • Je neemt contact met ons op en stuurt ons de EVC rapportage toe
 • Wij leggen jouw rapportage voor aan de desbetreffende examencommissie van Scalda
 • De examencommissie beoordeelt jouw rapportage en geeft advies
 • Voldoet jouw rapportage aan alle eisen, dan wordt er over gegaan tot verzilvering
 • Voldoe je niet aan alle eisen, dan bestaan de volgende mogelijkheden:
  • Nederlands en / of Engels en / of Rekenen zijn (nog) niet op het juiste niveau getoetst: wij zorgen voor toetsing op het juiste niveau!
  • Je hebt 1 of meerdere hiaten in Vaktechnische – en / of Beroeps overstijgende Competenties: wij zorgen voor bijscholing op maat!

Heb je nog geen EVC rapportage?

Bel of mail met ons team. Wij brengen je in contact met een erkende EVC aanbieder.

Ben je in het bezit van een EVC rapportage en wil je deze verzilveren tot een diploma?

Helix Learning is in deze jouw partner!

EVC Verzilveren

Voor verzilvering hebben wij digitaal nodig:

 • Volledige EVC rapportage door een erkende EVC aanbieder, ondertekend door aanbieder én kandidaat, welke alle kerntaken en werkprocessen dekken
 • Certificaat Nederlands, Rekenen, (Engels bij niveau 4)
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

Daarnaast bestaat de mogelijkheid, dat er branchevereisten zijn en / of dat het examenbureau aanvullende eisen stelt, die opgenomen zijn in het OER (Onderwijs Examen Reglement. Je wordt hierover dan geïnformeerd.

Wat gebeurt er als ik het bovenstaande heb ingeleverd?

 • Indien bovenstaande bescheiden bij ons zijn ingeleverd, ontvang je een factuur van € 600,00 . Nadat deze factuur is voldaan, overleggen wij de stukken aan het betreffende examenbureau.
 • Het examenbureau stuurt je vervolgens een inschrijfformulier, waardoor je ingeschreven gaat staan als examendeelnemer.
 • Na ontvangst van dit ondertekende formulier, gaat het examenbureau over tot het maken van een diploma.
 • Je ontvangt eerst een kopie van dit diploma, wat getekend en geretourneerd dient te worden. Na ontvangst van de getekende kopie wordt uiteindelijk jouw officiële diploma aangetekend opgestuurd.
job-1845954_640