0118 - 558270

Hercertificering volgens AOC Keurmerk

Hercertificering volgens AOC Keurmerk

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Door een samenwerking van Helix Learning en Scalda kunnen de cursussen en trainingen van voormalig Edudelta Cursus & Contract in Zuidwest-Nederland worden voortgezet met docenten Carry Krebbers, Dennis Plessius en Koos van Splunter.

Deze pagina’s zijn nog onder constructie. Houd deze website in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen.

Voor meer informatie of inschrijvingen kunt u contact opnemen met:

Carry Krebbers: 06 111 769 63
Dennis Plessius: 06 811 417 42
Koos van Splunter: 06 230 358 36

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Koos van Splunter voor meer informatie.
kvansplunter@scalda.nl

06 230 358 36

In deze cursus wordt gewerkt met de gedragscodes uit bestendig beheer openbare ruimte, natuur- en bosbeheer en het waterschap

Onderwerpen:

  • Actuele wetgeving en Inhoud
  • Opfrissen wettelijk kader, soortenkennis, vaste rust- en verblijfplaatsen en jaarrond beschermde nesten
  • Hoe werken de gedragscodes Groenvoorzieningen, Bosbeheer, Natuurbeheer en Waterschappen?
  • Werkproces: uw taken en die van de opzichter, uitvoerder, beheerder, toezichthouder en/of werkvoorbereider
  • Omgaan met calamiteiten
  • Uitwisseling van uw praktijkervaringen met uw medecursisten

De lesopbouw bestaat uit filmmateriaal, een cursusboek, praktijkmateriaal en presentaties. Inbreng van jouw praktijkervaring wordt bijzonder op prijs gesteld.

Met het volgen van de hercertificering Wet natuurbescherming gedragscode flora en fauna toon je aan dat je kennis hebt genomen van de gedragscode waardoor je weet hoe je zorgvuldig moet handelen, hoe je schade aan de flora en fauna kunt voorkomen tijdens het werk en kun je een werkinstructie maken voor de uitvoerende collega’s

Een certificaat van het landelijk erkende AOC keurmerk is 5 jaar geldig, voordat dit certificaat verloopt kunt u een herhaling volgen. Na het volgen van deze herhalingsbijeenkomst van één dagdeel ontvangt u een nieuw AOC Keurmerk certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Tenminste drie uur aanwezig.

1 dagdeel van 3 uur

€ 119,-

De vaste cursuslocatie voor groene cursussen is

Scalda Groen College
Stationspark 39
4462 DZ Goes

In overleg kan ook voor een andere locatie worden gekozen

Voorkennis: geldig certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1 of 2 (AOC Keurmerk of Stadsbeheer)

Bij aanmelden duidelijk aangeven of dit een hercertificering niveau 1, 2 of 3 betreft. Een kopie van het certificaat dient bij de aanmelding te worden ingeleverd.