Wet Natuurbescherming hercertificering

Wet Natuurbescherming hercertificering

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Een certificaat van het landelijk erkende AOC keurmerk is 5 jaar geldig, voordat dit certificaat verloopt kunt u een herhaling volgen. Na het volgen van deze herhalingsbijeenkomst van één dagdeel ontvangt u een nieuw AOC Keurmerk certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar. Met het volgen van de hercertificering Wet natuurbescherming gedragscode flora en fauna toon je aan dat je kennis hebt genomen van de gedragscode waardoor je weet hoe je zorgvuldig moet handelen, hoe je schade aan de flora en fauna kunt voorkomen tijdens het werk en kun je een werkinstructie maken voor de uitvoerende collega’s.

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

In deze cursus wordt gewerkt met de gedragscodes uit bestendig beheer openbare ruimte, natuur- en bosbeheer en het waterschap Onderwerpen:

  • Actuele wetgeving en Inhoud
  • Opfrissen wettelijk kader, soortenkennis, vaste rust- en verblijfplaatsen en jaarrond beschermde nesten
  • Hoe werken de gedragscodes Groenvoorzieningen, Bosbeheer, Natuurbeheer en Waterschappen?
  • Werkproces: uw taken en die van de opzichter, uitvoerder, beheerder, toezichthouder en/of werkvoorbereider
  • Omgaan met calamiteiten
  • Uitwisseling van uw praktijkervaringen met uw medecursisten

De lesopbouw bestaat uit filmmateriaal, een cursusboek, praktijkmateriaal en presentaties. Inbreng van jouw praktijkervaring wordt bijzonder op prijs gesteld.

Met het volgen van de hercertificering Wet natuurbescherming gedragscode flora en fauna toon je aan dat je kennis hebt genomen van de gedragscode waardoor je weet hoe je zorgvuldig moet handelen, hoe je schade aan de flora en fauna kunt voorkomen tijdens het werk en kun je een werkinstructie maken voor de uitvoerende collega’s.

Een certificaat van het landelijk erkende AOC keurmerk is 5 jaar geldig, voordat dit certificaat verloopt kunt u een herhaling volgen. Na het volgen van deze herhalingsbijeenkomst van één dagdeel ontvangt u een nieuw AOC Keurmerk certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Tenminste drie uur aanwezig.

De duur van de cursus bedraagt 1 dagdeel van 3 uur

De kosten voor de cursus bedragen € 119,-

De vaste cursuslocatie voor groene cursussen is Scalda Groen College Stationspark 39 4462 DZ Goes In overleg kan ook voor een andere locatie worden gekozen

Voorkennis: geldig certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1 of 2 (AOC Keurmerk of Stadsbeheer) Bij aanmelden duidelijk aangeven of dit een hercertificering niveau 1, 2 of 3 betreft. Een kopie voor- en achterzijde van het pasje dient bij de aanmelding te worden ingeleverd. Sturen naar info@helixlearning.nl