Examen uitvoeren gewasbescherming

Examen uitvoeren gewasbescherming

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Alleen deelname mogelijk indien u zichzelf tenminste één week vooraf hebt aangemeld en er plek beschikbaar is. Deelname is in volgorde van aanmelding.

Meer informatie

  • 28 juni 2024

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op met Koos van Splunter voor meer informatie.
kvansplunter@scalda.nl

06-23 035 836

Aan het eind van de maand is er een vast examenmoment voor gewasbescherming bij Helix Learning

Op dit examenmoment is het mogelijk om na aanmelding (minimaal 1 week van te voren) deel te nemen aan verschillende examens.

Behalen van het bewijs van vakbekwaamheid. Kijk bij de betreffende onderdelen naar de inhoud van de lesstof.

De doelgroep van het vaste examenmoment zijn mensen die tijdens de reguliere cursus niet in de gelegenheid waren om het examen te doen. Het kan ook zijn dat er een examenonderdeel opnieuw moet worden uitgevoerd.

Voor uitvoeren gewasbescherming geldt dat er ook de mogelijkheid is van zelfstudie.

Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt u een bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming.

Het examen uitvoeren gewasbescherming bestaat uit drie gedeeltes

  • Digitale toets herkennen zieken, plagen, onkruiden en natuurlijke vijanden
  • Digitale toets theorie uitvoeren
  • Praktijktoets

Het totale examen duurt ongeveer drie uur en wordt op één bijeenkomst afgenomen.

Ieder onderdeel van een examen kost € 70,- excl. BTW. Een compleet examen uitvoeren gewasbescherming kost dus € 210,- excl. BTW

Uitvoeringslocatie

Scalda College Goes
Stationspark 39
4462DZ Goes

Voor het praktijkdeel van het examen uitvoeren gewasbescherming dient u persoonlijke beschermingsmiddelen mee te nemen.

Minimaal heeft u nodig:

  • Veiligheidsbril
  • Handschoenen
  • Overall
  • Laarzen

Deze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) dienen geschikt te zijn voor de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Er wordt gewerkt met een rugspuit en maatbekers die door de examinator ter beschikking worden gesteld.

Deelname is alleen mogelijk indien u zichzelf tenminste één week vooraf hebt aangemeld en er plek beschikbaar is. Deelname is in volgorde van aanmelding. Geef bij het aanmelden altijd de sector aan (akkerbouw, openbaar groen, fruitteelt, glastuinbouw (groente / sierteelt), boomkwekerij, veehouderij).

Voor praktijk zijn er slechts 8 plaatsen beschikbaar