AOC keurmerk Niveau 3, beleidsmedewerker

AOC keurmerk Niveau 3, beleidsmedewerker

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Deze cursus is gebaseerd op de volgende 4 gedragscodes:

* Gedragscode Natuurwet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen
* Gedragscode Natuurwet voor Waterschappen
* Gedragscode Bosbeheer
* Gedragscode Natuurbeheer

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Koos van Splunter voor meer informatie.
kvansplunter@scalda.nl

06 230 358 36

Tijdens de cursus behandelen we de volgende onderwerpen:

* Wet Natuurbescherming: beschermde soorten, doelstelling wet, zorgplicht, verboden, leefomgeving
* Inventariseren, registratie gegevens, terreintypen
* Communicatie en werkproces
* Aantoonbaar zorgvuldig handelen (opstellen plan van aanpak)
* Mitigeren en compenseren
* Rode lijst soorten
* Type rust- en verblijfplaatsen
* Organisatiebeleid
* Borging in contracten
* Overtreding en handhaving
* Examentraining

Nadat u bent geslaagd voor deze cursus krijgt u een bewijs op het gebied; AOC keurmerk Niveau 3. Dit bewijs is 5 jaar geldig.

Deze cursus is bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders die werkzaam zijn in de (gemeentelijke) groenvoorziening.

Na deze cursus bent u bevoegd om tijdens de voorbereiding van het werk op specialistische en correcte wijze om te gaan met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden wat betreft flora en fauna. U beschikt na het afronden van deze cursus over de kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de wet; Natuurbescherming toe te passen en bij eventuele calamiteiten betamelijk op te treden.

Nadat u de cursus positief heeft afgerond, bent u bevoegd en bekwaam om gedragscodes toe te passen in de praktijk. U ontvangt een pasje van de AOC Raad met een landelijk erkend AOC Keurmerk. Dit is 5 jaar geldig, binnen vijf jaar dient u een hercertificering Wet Natuurbescherming niveau 3 te volgen. Deze is later 3 jaar geldig.

De duur van deze cursus is nog niet bekend.

De kosten van deze cursus zijn nog niet bekend.

De leslocatie van deze cursus is nog niet bekend.