AOC keurmerk, Niveau 2, opzichter, uitvoerder, toezichthouder

AOC keurmerk, Niveau 2, opzichter, uitvoerder, toezichthouder

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Wil jij aan de slag als opzichter, uitvoerder of toezichthouder? Met het behalen van de cursus Wet natuurbescherming gedragscode flora en fauna niveau 2 toon je aan dat je kennis hebt genomen van de gedragscode waardoor je weet hoe je zorgvuldig moet handelen, hoe je schade aan de flora en fauna kunt voorkomen tijdens het werk en kun je een werkinstructie maken voor de uitvoerende collega’s. In deze cursus wordt gewerkt met de gedragscodes uit bestendig beheer openbare ruimte, natuur- en bosbeheer en het waterschap.

Trainingsdata

Er is nog geen datum bekend. Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

In deze cursus wordt gewerkt met de gedragscodes uit bestendig beheer openbare ruimte, natuur- en bosbeheer en het waterschap.

Onderwerpen:

  • Basiskennis wet natuurbescherming, ontheffingen, vrijstellingen en gedragscodes
  • Zorgplicht en zorgvuldig handelen met voorzorgsmaatregelen
  • Beschermde planten en dieren met vaste rust- en voortplantingsplaatsen
  • Jaarrond beschermde nesten
  • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces
  • Wat te doen bij overtreding en contact met handhavers
  • Bezoek aan een werklocatie
  • Oefenen van casussen
  • Examentraining

De lesopbouw bestaat uit filmmateriaal, een cursusboek, praktijkmateriaal en presentaties. Inbreng van jouw praktijkervaring wordt bijzonder op prijs gesteld.

Bij de cursus is inbreng uit de eigen praktijksituatie en uitwisseling met andere cursisten belangrijk.

Met het behalen van de cursus Wet natuurbescherming gedragscode flora en fauna niveau 2 toon je aan dat je kennis hebt genomen van de gedragscode waardoor je weet hoe je zorgvuldig moet handelen, hoe je schade aan de flora en fauna kunt voorkomen tijdens het werk en kun je een werkinstructie maken voor de uitvoerende collega’s.

Deze cursus is voor de opzichter, uitvoerder of toezichthouder. Bij afsluiting is er een examen met meerkeuzevragen en behandeling van een casus op basis van de gedragscode uit de sector. Bij voldoende resultaat ontvang je het AOC keurmerk certificaat wat 5 jaar geldig is.

De cursus wordt afgesloten met het AOC Keurmerk meerkeuze examen en een schriftelijke Casus

Standaard cursusduur: 4 dagdelen, bij voorkeur in 2 dagen inclusief examen. In overleg kan dit ook bij jou op het bedrijf worden uitgevoerd mits er voldoende collega’s meedoen. Bel voor meer informatie.

De kosten voor de cursus bedragen € 295,00 ex. BTW (ex. lesmateriaal).

De vaste cursuslocatie voor groene cursussen is

Scalda Groen College
Stationspark 39
4462 DZ Goes

In overleg kan ook voor een andere locatie worden gekozen

Voorkennis: geen