0118 - 558270

AOC keurmerk Niveau 1 meewerkend voorman

AOC keurmerk Niveau 1 meewerkend voorman

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Door een samenwerking van Helix Learning en Scalda kunnen de cursussen en trainingen van voormalig Edudelta Cursus & Contract in Zuidwest-Nederland worden voortgezet met docenten Carry Krebbers, Dennis Plessius en Koos van Splunter.

Deze pagina’s zijn nog onder constructie. Houd deze website in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen.

Voor meer informatie of inschrijvingen kunt u contact opnemen met:

Carry Krebbers: 06 111 769 63
Dennis Plessius: 06 811 417 42
Koos van Splunter: 06 230 358 36

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Koos van Splunter voor meer informatie.
kvansplunter@scalda.nl

06 230 358 36

In deze cursus wordt gewerkt met de gedragscodes uit bestendig beheer openbare ruimte, natuur- en bosbeheer en het waterschap

Onderwerpen

  • Basiskennis wet natuurbescherming, ontheffingen, vrijstellingen en gedragscodes
  • Zorgplicht en zorgvuldig handelen met voorzorgsmaatregelen
  • Beschermde planten en dieren met vaste rust- en voortplantingsplaatsen
  • Jaarrond beschermde nesten
  • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces
  • Wat te doen bij overtreding en contact met handhavers
  • Bezoek aan een werklocatie
  • Examentraining

De lesopbouw bestaat uit filmmateriaal, een cursusboek, praktijkmateriaal en presentaties. Inbreng van jouw praktijkervaring wordt bijzonder op prijs gesteld.

Bij de cursus is inbreng uit de eigen praktijksituatie en uitwisseling met andere cursisten belangrijk.

Met het behalen van de cursus Wet natuurbescherming gedragscode flora en fauna toon je aan dat je kennis hebt genomen van de gedragscode waardoor je weet hoe je zorgvuldig moet handelen en hoe je schade aan de flora en fauna kunt voorkomen tijdens het werk.

Deze cursus is voor de uitvoerend medewerker. Bij afsluiting is er een examen met meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat ontvang je het AOC keurmerk certificaat wat 5 jaar geldig is.

De cursus wordt afgesloten met het AOC Keurmerk meerkeuze examen

Standaard cursusduur: 4 dagdelen, bij voorkeur in 2 dagen inclusief examen. In overleg kan dit ook bij jou op het bedrijf worden uitgevoerd mits er voldoende collega’s meedoen. Bel voor meer informatie.

€ 295,00

De vaste cursuslocatie voor groene cursussen is

Scalda Groen College
Stationspark 39
4462 DZ Goes

In overleg kan ook voor een andere locatie worden gekozen

Voorkennis: geen