0118 - 558270

Effectief Leidinggeven

Effectief Leidinggeven

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Bent u een vakman/vakvrouw die naast zijn/haar taken in de uitvoering eveneens een leidinggevende rol vervult? Vanuit uw vak bent u vooral gericht op inhoud, specifieke kennis en techniek. Als leidinggevende wordt bovendien van u verwacht dat u uw team motiveert en inspireert, dat u in gesprek gaat met medewerkers, dat u de vooropgestelde resultaten behaalt.

Deze training helpt u om als leidinggevende steviger in uw schoenen te staan!

Trainingsdata

Er is nog geen datum bekend. Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

De training is zeer praktisch opgezet en heeft een ervaringsgerichte aanpak. De training bevat een goede mix van theorie (denken), doen (oefenen) en inbreng vanuit de praktijk (casussen). Ieder dagdeel wordt gestart met een terugkoppeling van de opdracht van het vorige dagdeel. Hoe is het gegaan, successen en teleurstellingen, waar liggen nog ontwikkelvragen? U krijgt nieuwe inzichten, leert uit praktijkvoorbeelden en oefent situaties samen met andere deelnemers. U gaat tijdens de training en op het werk actief aan de slag met uw persoonlijk ontwikkel- en actieplan om uw leidinggevende kwaliteiten te verbeteren.

Dagdeel 1
Effectief communiceren

 • In beeld brengen ieders leerstijl (model Kolb)
 • Uitleg communicatiemodel, gesprekstechnieken
 • Oefening gesprekken voeren, diverse vormen aan de hand van ingebrachte casussen
 • Reflectie: Hoe communiceer ik?
 • Overdenken: Wat zijn de behoeften van de ander?

Dagdeel 2
Situationeel leidinggeven

 • De bedrijfsleider als leider: de persoonlijke stijlen aan de hand van een test
 • Reflectie: wat is goed leidinggeven?
 • Overdenken: welke stijl is succesvol in mijn ogen; welke voorwaarden/visie/instelling/problemen komen daarbij kijken ?
 • Theorie situationeel leiderschap: ‘leiden (instrueren), coachen (overtuigen), ondersteunen (overleggen), delegeren (overdragen), in relatie tot de kwaliteit van de medewerkers

Dagdeel 3
Betrokkenheid vergroten door middel van coachen

 • Praktijkervaringen: het coachen binnen de uitvoering van de vorige werkopdracht
 • Reflectie: wat is goede coaching volgens de deelnemers?
 • Theorie: basisprincipes van coachen
 • Overdenken: conflicten, hoe ga je ermee om?
 • Oefenen met een coachgesprek aan de hand van ingebrachte casussen

Dagdeel 4
Positie van leidinggevende binnen het bedrijf, bewegen door alle lagen

 • Reflectie: hoe wordt de functie van leidinggevende ervaren?
 • Theorie: strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Overdenken: hoe ‘beweeg’ ik me als leidinggevende door het bedrijf, welke successen en welke teleurstellingen zijn er? Wat roept gedrag van je collega’s bij je op?
 • Theorie: Roos van Leary, de werking van gedrag
 • Effectieve interne communicatie

Dagdeel 5
Kwaliteiten in beeld

 • Reflectie: Wat zijn je kernkwaliteiten en valkuilen?
 • Uitleg van het kwaliteitenkwadrant en deze wordt persoonlijk toegepast
 • Theorie: feedback geven, het feedbackgesprek
 • Overdenken: hoe zou ik nu feedback moeten geven in de praktijk? Weet ik wat de kwaliteiten zijn van mijn collega’s? Maak ik hier voldoende gebruik van?
 • Oefenen: het feedbackgesprek oefenen aan de hand van de ingebrachte casussen.

Dagdeel 6
Hoe organiseer ik mijn werk?

 • Reflectie: hoe organiseer ik mijn werk? Hoe verlopen werkoverleggen?
 • Test: timemanagement vaardigheden
 • Theorie: wat is planmatig werken, timemanagement matrix (Covey), prioriteiten stellen.
 • Overdenken: wat heb je nog nodig?
 • Evaluatie en reflecteren totale training

Deze training geeft (meewerkende) leidinggevenden inzicht in eigen functioneren. U leert uw stijl van leidinggeven beter af te stemmen op de persoon en de situatie en u voert met meer vertrouwen de meest voorkomende gesprekken.

Deelnemers zijn (meewerkend) leidinggevenden en hebben een globaal beeld van hun eigen organisatie. Er wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht.

Goede beheersing van de Nederlandse taal is gewenst.

Na afloop ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname van Helix Learning

Het cursusgeld voor deze training bedraagt € 525,00 per persoon.
Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en certificeringskosten.

Leslocatie van Helix Learning in Terneuzen of Middelburg

Vraag naar de mogelijkheden, om de cursus op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Het maximaal aantal deelnemers is 14 voor een optimale interactie tijdens de training.
Deze training gaat van start wanneer zich minimaal 8 deelnemers aanmelden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.