Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140

Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

In de Arbo-wet zijn algemene bepalingen opgenomen die gericht zijn op de verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De Nederlandse norm NEN 3140 en de Europese norm NEN-EN-50110 sluiten daarop aan. Voor mensen die beperkte werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties of gebruik maken van elektrische installaties, werktuigen en handgereedschappen is de training “VOP” ontwikkeld.

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

De onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:
* NEN-EN-50110/NEN-3140;
* Relevante wetgeving;
* Organisatie en aanwijzingen;
* Gevaren van elektriciteit;
* Organisatie, werkprocedures en werkopdrachten;
* Beknopte wisselstroom- en draaistroomtheorie;
* Schakelmaterieel;
* Beveiligingstoestellen;
* Principes en eigenschappen van diverse elektromotoren;
* Toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen.

U leert wat de elektrische gevaren zijn en u kunt de bijbehorende maatregelen bepalen, zodat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. U kunt uw werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat u voldoet aan geldende normen.

Medewerkers die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door de werkgever zijn aangesteld als voldoende onderricht persoon.

Twijfelt u tussen het volgen van de cursus Vakbekwaam Persoon (VP) of de cursus Voldoende Onderricht Persoon (VOP)? Bel voor advies!

Na afloop ontvangt de deelnemer een verklaring.

Deze training duurt 1 dag.

€ 259,00 excl. BTW (incl. lesmateriaal).

De training vindt plaats in Terneuzen.

Deze training gaat van start wanneer zich minimaal 8 deelnemers aanmelden.

In de kostprijs is geen NEN3140 normbundel opgenomen.

Vraag naar de mogelijkheden, om de training bij u op locatie te laten verzorgen.