0118 - 558270

VOL VCA (VCA Voor Operationeel Leidinggevenden)

VOL VCA (VCA Voor Operationeel Leidinggevenden)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

De cursus bereidt u in slechts één dag perfect voor op het officiële
examen voor het desbetreffende diploma, volgens de EN 45013-norm.Liever direct aan de slag?
Deze training is ook in e-learning beschikbaar in onze webshop!

Bezoek de webshop

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Team techniek voor meer informatie.
info@helixlearning.nl
0118-558270

Kennis en begrip van relevante onderwerpen uit veiligheid-, gezondheid- en milieuwetgeving en de Europese richtlijnen;
Kennis en begrip over het ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid;
Kunnen toepassen van methodes om veilig werk te bevorderen;
Het doel van procedures en werkvergunningen kunnen toepassen;
Taakrisicoanalyses kunnen opstellen;
Kennis van het bedrijfsnoodplan;
Risico’s en beheersmaatregelen kennen van geluid, elektriciteit, straling en asbest;
Basiskennis en begrip van gevaarlijke stoffen;
Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor: besloten ruimten gereedschappen,
Machines en hulpmiddelen hijsen, tillen, lopen werken op hoogte
Basiskennis en begrip van ergonomie
Kennis van juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De cursus bereidt u in slechts één dag perfect voor op het officiële
examen voor het desbetreffende diploma, volgens de EN 45013-norm. De examens
zijn gebaseerd op de eindtermen die zijn opgesteld door het Centraal College van
Deskundigen VCA (CCVD-VCA).

De laatste jaren heeft de kijk op arbeidsomstandigheden een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ten gevolge van wetgeving en in het belang van  de gezondheid en het welzijn van haar werknemers stellen ondernemingen in toenemende mate eisen aan veiligheidsaspecten op en om de werkplek. Steeds meer bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico voeren het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers). Ongeveer 10.000 bedrijven in Nederland zijn VCA-gecertificeerd. Het nut van dit certificaat wordt dus alom in de industrie erkend. De mogelijke risico’s binnen de onderneming worden op deze manier geïnventariseerd. Meestal wordt het personeel ook meteen getraind om veilig te werken. Hiervoor bestaat de persoonscertificering Veiligheid. In toenemende mate wordt ook het personeel van toeleveranciers en aannemers verplicht deze certificaten te halen.

Bij het bevorderen van de veiligheid speelt de leidinggevende een belangrijke rol. Hij of zij beschikt over informatie uit de eerste hand over medewerkers, het arbeidsproces en de arbeidsomstandigheden. De leidinggevende bepaalt aan de hand van deze en andere factoren welke veiligheidsmaatregelen door werknemers in acht gehouden dienen te worden.

 

De cursus VOL-VCA is ontwikkeld om de leidinggevende, die niet in het bezit
is van het certificaat “Basisveiligheid VCA”, de mogelijkheid te bieden zich in
één keer met één examen te kwalificeren. VOL-VCA bevat alle noodzakelijke eindtermen met daarin geïntegreerd de voor de leidinggevende noodzakelijk geachte aspecten uit Basisveiligheid (B-VCA).

De examens worden afgenomen door een landelijk gecertificeerd exameninstituut.

Vanaf 1 december 2015 worden alle VCA examens afgenomen via de tablet. Na afloop is de uitslag direct bekend!

Indien het examen met voldoende resultaat wordt afgelegd ontvangt u het diploma “Veiligheid voor operationeel leidinggevenden” met een daarbij behorende veiligheidspas op creditcard formaat

 

De training + examen duurt 1 dag.

De kosten van deze cursus bedragen € 195,00 inclusief lesmateriaal, lunch, examenkosten en veiligheidspas op creditcardformaat.

Helix Learning te Terneuzen

Bij voldoende deelnemers kunnen wij de training bij u op locatie verzorgen. Vraag naar de mogelijkheden.

U kunt reeds examen doen voor € 85,00!

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.