VOL VCA (VCA Voor Operationeel Leidinggevenden) Online

VOL VCA (VCA Voor Operationeel Leidinggevenden) Online

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Vanuit kantoor of huis via het web de cursus volgen.
Geen dag vrij nemen (geen verletkosten).
In uw eigen tempo de VOL VCA cursus online volgen.
Meld u dan nu aan

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

Kennis en begrip van relevante onderwerpen uit veiligheid-, gezondheid- en milieuwetgeving en de Europese richtlijnen;
Kennis en begrip over het ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid;
Kunnen toepassen van methodes om veilig werk te bevorderen;
Het doel van procedures en werkvergunningen kunnen toepassen;
Taakrisicoanalyses kunnen opstellen;
Kennis van het bedrijfsnoodplan;
Risico’s en beheersmaatregelen kennen van geluid, elektriciteit, straling en asbest;
Basiskennis en begrip van gevaarlijke stoffen;
Algemene risico’s en beheersmaatregelen voor: besloten ruimten gereedschappen,
Machines en hulpmiddelen hijsen, tillen, lopen werken op hoogte
Basiskennis en begrip van ergonomie
Kennis van juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

U online voor te bereiden op het VOl VCA examen.

De online cursus VOL-VCA bevat alle noodzakelijke eindtermen met daarin geïntegreerd de voor de leidinggevende noodzakelijk geachte aspecten uit Basisveiligheid (B-VCA).

Tijdens het doorlopen van de online leerstof, worden er tussentijds controle vragen gesteld om te beoordelen of u de voorgaande lesstof heeft begrepen.

Het inlogaccount blijft na activering gedurende 3 maanden beschikbaar.

De kosten voor een persoonlijk inlogaccount bedragen € 45,= excl. BTW.

n.v.t.

Vergeet niet u aan te melden voor een examen VOL VCA