Visueel Lasinspecteur VTW Level 2

Visueel Lasinspecteur VTW Level 2

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

In de las technische industrie worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichtte
laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. Van groot belang is het visueel
onderzoek van het laswerk. Met een juiste visuele controle op de meest
voorkomende lasonvolkomenheden, kunnen in een vroeg stadium problemen worden
voorkomen.

De opleiding Visueel Lasinspecteur geeft inzicht in alle aspecten van
het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan alle eindtermen van de EN ISO norm  17637

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

– Principes van visueel beoordelen
– Visuele inspectietechnieken
– Inspectiekarakteristieken en toepassingen
– Lasprocessen en materialen
– Rapporteren
– Inspectie tijdens bedrijf, revisie en onderhoud
– Overige NDO technieken
– Veiligheid en certificere

Het doel van deze opleiding is het vergroten van kennis op gebied van  visuele inspectie van gelaste delen. Door extra theoretische – en praktische kennis bent u na de opleiding in staat zelfstandig werkstukken visueel te beoordelen. Een persoon, gecertificeerd op level 2 heeft de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde en erkende procedures.

De opleiding is bestemd voor  uitvoerende lassers, lassersbazen, QA / QC medewerkers en inspecteurs, die meer inzicht willen krijgen op visuele controle van het laswerk.

De opleiding wordt afgerond met een theoretisch – en praktisch examen. Na positief behaald resultaat, oogtest van een optometrist en een verklaring van minimaal 4 maanden werkervaring, ontvangt u het diploma Visueel Lasinspecteur VTW Level 2 van het NIL. Het certificaat is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

NIL bereidt certificatieschema’s uit

De training duurt 5 lesdagen + 1 dag examen

Lesrooster okt. 2019

Opleidingskosten: € 1.890,00
Examenkosten: € 590,00
Materiaalkosten € 295,00 (toolbox wordt eigendom van de deelnemer, zie afbeelding)
Totaal: € 2.775,00 (excl. btw)

De opleiding wordt verzorgd op een leslocatie Helix Learning te Vlissingen

 

Opleidingskenmerken
– Deskundige instructeurs
– Dekkend conform de EN 473 / ISO 9712
– Zelfstandig beoordelen van werkstukken
– Gecertificeerde afronding

Klik HIER om de subsidiemogelijkheden via OOM te bekijken.

Vraag naar de mogelijkheden om deze opleiding in company te laten verzorgen.