Verlenging Gewasbescherming – Adviseren

Verlenging Gewasbescherming – Adviseren

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Naast de kennisbijeenkomsten die we als maatwerk samen met het bedrijfsleven aanbieden zijn er diverse momenten waarop we kennisbijeenkomsten aanbieden. Alleen deelname mogelijk indien u zichzelf tenminste één week vooraf hebt aangemeld en er plek beschikbaar is. Deelname in volgorde van aanmelding. Aanmelden kan via Helix Learning en via de website van Bureau Erkenningen.

 

Meer informatie

Neem contact op met Koos van Splunter voor meer informatie.
kvansplunter@scalda.nl

06-23 035 836

Deze kennisbijeenkomst is bedoeld voor adviseurs gewasbescherming. Er zijn drie thema’s

  • Adviseren teelt
  • Kennis en informatieoverdracht
  • Onderzoek en innovatie

De bijeenkomst op 6 december gaat over het thema “Adviseren teelt”

Adviseren gewasbescherming is een vak, door deze cursus krijgt u meer handvatten om tot een goed advies te komen en dit te bespreken met uw klanten.

Adviseurs gewasbescherming.

Na de bijeenkomst wordt uw deelname doorgegeven aan bureau Erkenningen en wordt een studiepunt bijgeschreven.

Prijs per deelnemer:

  • € 120,00 exclusief BTW

De cursus wordt gegeven op de volgende locatie: Helix Learning (Scalda MBO Groen) Stationspark 39 4462 DZ Goes

Om tot uitwisseling van ervaringen te komen vragen we u om een teeltsituatie uit te werken en deze mee te nemen naar de bijeenkomst. Hoe bent u tot het advies gekomen, waar heeft u de informatie ingewonnen en op welke manier bent u met de klant in gesprek. Neem bij voorkeur een situatie in gedachten waarbij er tegenwerpingen waren of er een klachtafhandeling nodig was. We kunnen immers van elkaar leren.

De cursus wordt door twee docenten aangeboden. Een docent communicatie en een docent teelt.

U krijgt een week van te voren een herinnering om na te denken over een geschikte casus