Veilig werken aan de weg – Werkplekinspectie

Veilig werken aan de weg – Werkplekinspectie

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Het in de praktijk toetsen van de toegepaste verkeersmaatregelen zoals voorgeschreven in CROW 96b: de richtlijn bij de uitvoering van wegwerkzaamheden.
Er wordt op de locatie van de wegwerkzaamheden ter plaatse geïnspecteerd en gerapporteerd. De resultaten zullen worden vastgelegd in een rapportage (inclusief fotomateriaal).
Het gaat hier met name om wegwerkzaamheden, waarbij duidelijk moet zijn waarom er moet worden afgeweken van de richtlijn.

 

1wegwerkzaamheden-(2)

 

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

De inspectie is praktijkgericht. Indien nodig zullen ter plaatse duidelijke aanwijzingen en praktijkgerichte oplossingen worden aangedragen.

 

Het toetsen vindt plaats aan de hand van bepaalde criteria, zoals:
– is de motivatie om af te wijken voldoende helder omschreven?
– is de beargumenteerde motivatie voldoende gegrond?
– zijn er andere oplossingen denkbaar waarbij de veiligheid beter gewaarborgd is en het werk veiliger kan worden uitgevoerd?

Als leidraad wordt gehanteerd de nieuwe CROW-publicatie ‘Werk in Uitvoering’ die aangepast zijn aan de veranderende praktijk. De benodigde maatregelen en voorzieningen bij wegwerkzaamheden moeten gericht zijn op;
– het realiseren van goede arbeidsomstandigheden;
– bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers;
– beperken van verkeershinder en voorkomen van files.

Na het doorlopen van de training hebben de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om met succes het geleerde adequaat toe te passen in de dagelijkse praktijk.

n.v.t.

Een schriftelijke rapportage wordt na afloop per mail toegestuurd.

De inspectie duurt 1 – 2 uur.

€ 425,- per inspectie (inclusief rapportage).

Bij meerdere inspecties op één dag is de prijs op aanvraag.
Reiskosten (kilometervergoeding) inspecteur

Alle prijzen exclusief 21% BTW.

Er wordt geïnspecteerd op de locatie van de wegwerkzaamheden in overleg met de opdrachtgever.

n.v.t.