Veilig werken aan de weg – Theorie & Praktijk (CROW 96b)

Veilig werken aan de weg – Theorie & Praktijk (CROW 96b)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Opleiding voor maatregelen bij werken in uitvoering  op niet autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. De nieuwe CROW-publicaties zijn aangepast aan de veranderende praktijk.
De benodigde maatregelen en voorzieningen bij werken moeten thans gericht zijn op;
o   realiseren van goede arbeidsomstandigheden
o   bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers
o   beperken van verkeershinder en voorkomen van files.

Modules zijn:
– Op de rijbaan
– Naast de rijbaan
– Kruispunten en rotondes
– Fiets- en voetpaden

1wegwerkzaamheden-(2)

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

In de cursus worden de volgende onderwerpen modulair behandeld:
o   Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96b( 4 modules);
o   Beschrijving voorbereidingsproces;
o   Plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk;
o   Rijdende afzettingen;
o   Gewijzigde snelheidsregimes bij werken aan de weg;
o   Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig op de  weg werken;
o   Enkele aspecten m.b.t. de Arbowetgeving en Arbeidsinspectie;

Na het doorlopen van de training hebben de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om met succes het geleerde adequaat toe te passen in de dagelijkse praktijk.

De cursus is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk te maken hebben met de uitvoering van en de regelgeving m.b.t. wegafzettingen.

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat alsmede het zakboekje: “Veilig op Weg” waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze de verkeersmaatregelen worden uiteengezet.

€ 1.150,- per dag per groep van max. 12 deelnemers
Individuele deelnemer 1 dag        : €   220,-
Tweedaagse opleiding                 : € 2.250,- (dag 2 = praktijk)
Individuele deelnemer 2 dagen    : €   440,-

(alle cursusprijzen zijn excl. BTW)

In company met een maximum van 12 deelnemers.

Tijdens de theoriecursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn: een beamer, alsmede een flap-over of schoolbord.