Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Heb je tijdens je dagelijkse werkzaamheden te maken met lastig gedrag of agressie? Wil je leren om de verschillende soorten van lastig gedrag te kunnen herkennen zodat je weet hoe je moet reageren om een escalatie te voorkomen? Dan is dit traject iets voor jou of je team. In deze training ontwikkel je vaardigheden om effectief om te gaan met lastig gedrag en agressie vanuit een helder theoretisch kader. Ook krijg je inzicht in je eigen gedrag, wat is jou voorkeursstijl als het gaat om beïnvloeding van lastig gedrag en wat is de effectiviteit daarvan?

Tijdens deze training wordt er veel geoefend om het geleerde direct in de praktijk toe te kunnen passen. Learning by doing.

 

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

Aan het eind van deze training:

  • Kennen en herkennen de deelnemers de verschillende vormen van lastig gedrag en agressie.
  • Kent de deelnemer de eigen voorkeursstijl van reageren op lastig gedrag en agressie en de effectiviteit of ineffectiviteit hiervan.
  • Bezitten de deelnemers vaardigheden en technieken om professioneel en effectief te handelen in situaties waarin agressie en lastig gedrag zich voordoen.
  • Zijn de deelnemers in staat zijn spannings-reducerend te handelen.
  • Zijn de deelnemers in staat om de assertieve communicatiestijl toe te passen  ter preventie van agressie en lastig gedrag.

Iedereen die binnen het werk te maken heeft met lastig gedrag en eventueel agressie en graag wil leren hoe hier effectief en de-escalerend mee om te gaan

2 dagdelen van elk 4 uur waarvan het tweede dagdeel vooral in het teken staat van het het oefenen met gedrag middels simulaties

Het inbrengen van eigen cases en voorbeeldsituaties uit de eigen werkpraktijk wordt gevraagd om de training zoveel mogelijk op maat aan te kunnen bieden