Nascholing Lascoördinatoren (IWC-B) NEN 1090-2 NORM

Nascholing Lascoördinatoren (IWC-B) NEN 1090-2 NORM

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Om het diploma IWC-B na 3 jaar te verlenen, dienen deelnemers aantoonbaar 40 punten te hebben behaald middels portfolio opbouw. Het jaarlijks volgen van een volledige externe scholingsdag levert 5 punten op, zie bijlage.

Aanvraagformulier Verlenging IWC V4 12122018 (002)

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

Deze nascholing gaat in op specifieke zaken waar een lascoördinator mee te maken krijgt binnen staalconstructies conform de NEN 1090-2 norm.

Het doel van de nascholing is de deelnemer attent te maken op de mogelijkheden, eisen en beperkingen die opgelegd worden vanuit de norm NEN 1090-2 ten aanzien van het lassen en daaraan gerelateerde zaken.

Lascoördinatoren in het bezit van een geldig diploma IWC-B of een daarmee vergelijkbare opleiding.

Na afloop ontvangt iedere deelnemer een verklaring van Helix Learning om te uploaden in zijn portfolio.

De nascholing omvat 7 klokuren

De kostprijs voor deze nascholingdag  bedraagt € 375,= inclusief lunch, excl. BTW

Gebouw Scalda Stationspark 39 Goes

De nascholing start om 9.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Raadpleeg uw opleidingsfonds OOM of er subsidie mogelijkheden zijn.