Lascoördinator (EWCP – B&S)

Lascoördinator (EWCP – B&S)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Vanuit de gedeelde ambitie om in de provincie Zeeland een lichting Lascoördinatoren op te leiden, slaan Lasinstituut & Helix Learning de handen ineen voor een nieuwe lichting EWCP-B & EWCP-S in 2022.
Op locatie Lasinstituut Middelburg trappen we in februari af met een wekelijkse bijeenkomst in de vorm van een middag-/avondprogramma.

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

Aan de hand van de opleiding European Welding Coordination Personnel (Basic & Specific level) word je in korte tijd klaargestoomd voor het Lascoördinatorschap, met de EN 1090 als belangrijkste leidraad.
Deze opleiding onderscheidt zich van andere kaderopleidingen met een sterkere focus op de praktische aspecten van het lascoördinatorschap. Denk hierbij aan:

– Leren navigeren door de belangrijkste las-technische normen en kwaliteitssystemen
– Inventariseren of de juiste lasmethodekwalificaties aanwezig zijn (WPQR)
– Lezen, interpreteren en opstellen van een voorlopige lasmethode beschrijvingen (pWPS’en)
– Beheren en verlengen van lasserskwalificaties (LK’s)
CE-Markering volgens EN 1090-1
– Eisen voor de uitvoering van constructief staalwerk volgens EN 1090-2
– Kwaliteitssysteem voor lassen EN-ISO 3438
– Het interpreteren van overige documentatie zoals lasplannen, ITP’s (testplan) en FPC’s (fabricagehandboek)

Door verwijzingen vanuit kwaliteitsborgingsystemen als EN 1090, ISO 3834 en interne kwaliteitseisen wordt lascoördinatie steeds belangrijker. Het coördineren van laswerk binnen uw bedrijf vraagt naast kennis van de lastechniek ook om kennis van lastechnische wet- en regelgeving en aanverwante zaken die met lassen te maken hebben. De lascoördinator is de lastechnische spil binnen het bedrijf en is daardoor bij het proces betrokken vanaf de beoordeling van de aanvraag tot en met het opleveren van het gelaste eindproduct.

De verantwoordelijke lascoördinator wordt benoemd door het bedrijf en moet beschikken over algemene technische kennis van het bedrijf en product. Alleen algemene kennis is niet voldoende. Aanvullende specialistische kennis om de toegewezen taken en verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren is essentieel. Die taken en verantwoordelijkheden hebben namelijk betrekking op werkzaamheden die voor, tijdens en na het lassen plaatsvinden.

De opleiding is bestemd voor (aankomende) lascoördinatoren, die binnen het bedrijf de verantwoordelijkheid dragen over de lastechniek.

Er is kennis van de lastechniek vereist, bij voorkeur met aantoonbare lasdiploma’s of praktijkervaring.

Bij afronding met een examen op ISO 14731 level B neemt u deel aan een theorie- en praktijkexamen. Een lasserkwalificatie wordt uitgewerkt en een lasmethodebeschrijving wordt gecontroleerd.
Duur van het examen is één dagdeel.

 

Het is niet verplicht om de opleiding op level B af te ronden met een examen. Indien u ervoor kiest om niet deel te nemen aan het examen ontvangt een verklaring van deelname.

Beide examens worden afgenomen door examenorganisatie MP certification onder toezicht van en verantwoording van DNV-GL.

Toelatingseisen voor het examen
Voor deelname aan het examen op level B gelden geen toelatingseisen.
Na een positief behaald resultaat ontvangt u het DNV-GL certificaat International Welding Coördinator level B. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar die door middel van een puntensysteem kan worden verlengd. En u ontvangt het MP certification diploma level B.

Afronding
De opleiding wordt afgerond met een theoretisch en praktisch examen.
Het theoretische examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen, het praktische examen bestaat uit het interpreteren van normen en lasmethodebeschrijvingen.
Het examen wordt afgenomen door examen-organisatie MP certification onder toezicht en verantwoording van DNV Certification B.V.

Na positief gevolg van alle examenmodules ontvangt u een diploma van  persooncertificaat volgens de ISO 14731 op niveau B door Det Norske Veritas.
Dit certificaat is 3 jaar geldig en kunt u verlengen door uw kennis up to date te houden via een puntensysteem.

Deze opleiding omvat 12 lesdagen en een examen dag.

14, 21, 28 februari, 7, 14, 21, 28 maart, 4, 11, 25 april, 2 en 9 mei.

Op 16 mei wordt er eventueel nog een extra les (inhaalles, examentraining) voorzien.

Lestijden: 13.00u – 19.30u.

EWCP- B:

Opleidingskosten: € 3.185,00 incl. examenkosten en lesmateriaal (excl. btw).

EWCP- S:

Opleidingskosten: € 4.135,= incl. examenkosten en lesmateriaal (excl. btw).

 

Deze opleiding wordt verzorgd op de locatie van LPMW Lasinstituut.

Arnesteinweg 63

4338 PD Middelburg

De cursus vindt alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen.

Klik hier om de subsidiemogelijkheden via OOM te bekijken.

Vraag naar de mogelijkheden om deze opleiding in company te laten verzorgen.