Lascoördinator/International Welding Coordinator (IWC-B)

Lascoördinator/International Welding Coordinator (IWC-B)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Door verwijzingen vanuit kwaliteitsborgingsystemen als EN 1090, ISO 3834 en interne kwaliteitseisen wordt lascoördinatie steeds belangrijker.

Het vergroten van kennis op gebied van diverse las-technische aspecten, die zijn omschreven in de eindtermen.

Wees er snel bij, want vol = vol!

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Roberto Akkermans voor meer informatie.
rakkermans@helixlearning.nl

06 10 900 675

Onderwerpen
• Lasprocessen
• Materialen
• Diverse onderzoekmethodes en lasinspectie
• Kwaliteitsborging voor, tijdens en na het lassen
• Eisen ten aanzien van de NEN-EN-ISO 3834
• Lasnormen en lasmethodebeschrijvingen volgens ISO
• Plaats en verantwoordelijkheden van de lascoördinator binnen het bedrijf
• Communicatievaardigheden

 

Door verwijzingen vanuit kwaliteitsborgingsystemen als EN 1090, ISO 3834 en interne kwaliteitseisen wordt lascoördinatie steeds belangrijker. Het coördineren van laswerk binnen uw bedrijf vraagt naast kennis van de lastechniek ook om kennis van lastechnische wet- en regelgeving en aanverwante zaken die met lassen te maken hebben. De lascoördinator is de lastechnische spil binnen het bedrijf en is daardoor bij het proces betrokken vanaf de beoordeling van de aanvraag tot en met het opleveren van het gelaste eindproduct.

De verantwoordelijke lascoördinator (RWC) wordt benoemd door het bedrijf en moet beschikken over algemene technische kennis van het bedrijf en product. Alleen algemene kennis is niet voldoende. Aanvullende specialistische kennis om de toegewezen taken en verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren is essentieel. Die taken en verantwoordelijkheden hebben namelijk betrekking op werkzaamheden die voor, tijdens en na het lassen plaatsvinden.

De opleiding is bestemd voor (aankomende) lascoördinatoren, die binnen het bedrijf de verantwoordelijkheid dragen over de lastechniek.

Er is kennis van de lastechniek vereist, bij voorkeur met aantoonbare lasdiploma’s of praktijkervaring.

Bij afronding met een examen op ISO 14731 level B neemt u deel aan een theorie- en praktijkexamen. Een lasserkwalificatie wordt uitgewerkt en een lasmethodebeschrijving wordt gecontroleerd.
Duur van het examen is één dagdeel.

 

Het is niet verplicht om de opleiding op level B af te ronden met een examen. Indien u ervoor kiest om niet deel te nemen aan het examen ontvangt een verklaring van deelname.

Beide examens worden afgenomen door examenorganisatie MP certification onder toezicht van en verantwoording van DNV-GL.

Toelatingseisen voor het examen
Voor deelname aan het examen op level B gelden geen toelatingseisen.
Na een positief behaald resultaat ontvangt u het DNV-GL certificaat International Welding Coördinator level B. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar die door middel van een puntensysteem kan worden verlengd. En u ontvangt het MP certification diploma level B.

Afronding
De opleiding wordt afgerond met een theoretisch en praktisch examen.
Het theoretische examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen, het praktische examen bestaat uit het interpreteren van normen en lasmethodebeschrijvingen.
Het examen wordt afgenomen door examen-organisatie MP certification onder toezicht en verantwoording van DNV Certification B.V.

Na positief gevolg van alle examenmodules ontvangt u een diploma van  persooncertificaat volgens de ISO 14731 op niveau B door Det Norske Veritas.
Dit certificaat is 3 jaar geldig en kunt u verlengen door uw kennis up to date te houden via een puntensysteem.

Deze opleiding omvat 9 lesdagen en een examen dag.

Het exacte rooster volgt z.s.m.

IWC- B
Opleidingskosten: € 3.350,00 incl. examenkosten (excl. btw).

 

Deze opleiding wordt verzorgd op de leslocatie van Helix Learning  te Goes, Gebouw Scalda Stationspark 39.

Vraag naar de mogelijkheden, om deze opleiding in company te laten verzorgen.

De cursus vindt alleen doorgang bij minimaal 8 aanmeldingen.

Klik hier om de subsidiemogelijkheden via OOM te bekijken.

Vraag naar de mogelijkheden om deze opleiding in company te laten verzorgen.