0118 - 558270

Lascoördinator / International Welding Coordinator – (IWC -B&S)

Lascoördinator / International Welding Coordinator – (IWC -B&S)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Het vergroten van kennis op gebied van diverse lastechnische aspecten, die zijn omschreven in de eindtermen.

Start op dinsdag 12 februari 2019.

Wees er snel bij, want vol = vol!

Trainingsdata

  • 12 februari 2019

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

Onderwerpen
• Lasprocessen
• Materialen
• Diverse onderzoekmethodes en lasinspectie
• Kwaliteitsborging voor, tijdens en na het lassen
• Eisen ten aanzien van de NEN-EN-ISO 3834
• Lasnormen en lasmethodebeschrijvingen volgens ISO
• Plaats en verantwoordelijkheden van de lascoördinator binnen het bedrijf (ISO 14731)
• Communicatievaardigheden

Opleidingskenmerken
• In de opleiding is een thuisstudiefase opgenomen via een interactief leerprogramma
• De opleiding wordt ondersteund met een digitaal leerplatform
• De kwalificatie voldoet aan alle eisen zoals gesteld in de EN 1090 en ISO 3834
• Uitvoering van een bedrijfsopdracht ISO 3834 (quick scan) gericht op het eigen bedrijf

 

Door verwijzingen vanuit kwaliteitsborgingsystemen als EN 1090, ISO 3834 en interne kwaliteitseisen wordt lascoördinatie steeds belangrijker. Het coördineren van laswerk binnen uw bedrijf vraagt naast kennis van de lastechniek ook om kennis van lastechnische wet- en regelgeving en aanverwante zaken die met lassen te maken hebben. De lascoördinator is de lastechnische spil binnen het bedrijf en is daardoor bij het proces betrokken vanaf de beoordeling van de aanvraag tot en met het opleveren van het gelaste eindproduct.

De verantwoordelijke lascoördinator (RWC) wordt benoemd door het bedrijf en moet beschikken over algemene technische kennis van het bedrijf en product. Alleen algemene kennis is niet voldoende. Aanvullende specialistische kennis om de toegewezen taken en verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren is essentieel. Die taken en verantwoordelijkheden hebben namelijk betrekking op werkzaamheden die voor, tijdens en na het lassen plaatsvinden.

De opleiding is bestemd voor (aankomende) lascoördinatoren, die binnen het bedrijf de verantwoordelijkheid dragen over de lastechniek.

Er is kennis van de lastechniek vereist, bij voorkeur met aantoonbare lasdiploma’s of praktijkervaring.

Bij afronding met een examen op ISO 14731 level B neemt u deel aan een theorie- en praktijkexamen. Een lasserkwalificatie wordt uitgewerkt en een lasmethodebeschrijving wordt gecontroleerd.
Duur van het examen is één dagdeel.

Bij afronding met een examen op ISO 14731 level S neemt u deel aan een praktijk-, theorie- en een mondeling examen. Het theorie examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, het praktijk examen bestaat uit het interpreteren van normen en lasmethodebeschrijvingen. Het mondelinge examen is een onderbouwing van de quick scan ISO 3834. Duur van het examen op level S is twee dagdelen.

Het is niet verplicht om de opleiding, zowel op level B als S, af te ronden met een examen. Indien u ervoor kiest om niet deel te nemen aan het examen ontvangt een verklaring van deelname.

Beide examens worden afgenomen door examenorganisatie i-Cert onder toezicht van en verantwoording van DNV-GL.

Toelatingseisen voor het examen
Voor deelname aan het examen op level B gelden geen toelatingseisen. De toelatingseis voor het examen op level S is minimaal vier jaar werkervaring in de lastechniek, aangetoond door een getekende werkgeversverklaring/CV of behaalde kwalificaties, zoals IWP of IWS.
Na een positief behaald resultaat ontvangt u het DNV-GL certificaat International Welding Coördinator level B of S. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar die door middel van een puntensysteem kan worden verlengd. En u ontvangt het i-Cert diploma level B of S.

Afronding
De opleiding wordt afgerond met een theoretisch en praktisch examen.
Het theoretische examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen, het praktische examen bestaat uit het interpreteren van normen en lasmethodebeschrijvingen.
Het examen wordt afgenomen door examen-organisatie i-Cert onder toezicht en verantwoording van DNV Certification B.V.

Na positief gevolg van alle examenmodules ontvangt u een diploma van i-Cert en persooncertificaat volgens de ISO 14731 op niveau B door Det Norske Veritas.
Dit certificaat is 3 jaar geldig en kunt u verlengen door uw kennis up to date te houden via een
puntensysteem.

Deze opleiding duurt 3 maanden + een examen .

IWC- B
Opleidingskosten: € 3.155,00 incl. examenkosten (excl. btw).

IWC- S
Opleidingskosten: € 4.160,00 incl. examenkosten (excl. btw).

Deze opleiding wordt verzorgd op de leslocatie van Helix Learning  te Terneuzen.

Vraag naar de mogelijkheden, om deze opleiding in company te laten verzorgen.

De cursus vindt alleen doorgang bij voldoende deelname.

Klik hier om de subsidiemogelijkheden via OOM te bekijken.

Vraag naar de mogelijkheden om deze opleiding in company te laten verzorgen.