KZD Verplegende & verpleegtechnische handelingen (K0119)

KZD Verplegende & verpleegtechnische handelingen (K0119)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Werk je als verzorgende met een oud verzorgende diploma (zonder IG), als Medewerker Maatschappelijke zorg niveau 3/4 of als persoonlijk begeleider met SPW 4 of SPH 5 in de sector zorg en welzijn en wil je jezelf bekwamen in verplegende en verpleegtechnische handelingen? Dan is deze opleiding mogelijk iets voor jou!

Meer informatie

Neem contact op met Chris de Leeuw voor meer informatie.
cdeleeuw@helixlearning.nl

06 -51 969 173

In dit keuzedeel worden verdiepende lessen gegeven over verpleegtechnische handelingen. Tijdens het keuzedeel werk je aan de volgende werkprocessen:

  • Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt
  • Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan
  • Onderkent dreigende of bestaande gezondheidsproblemen
  • Biedt passende zorg
  • Voert verpleegtechnische handelingen uit
  • Evalueert en legt de zorgverlening vast

Wanneer je deze opleiding hebt gevolgd ben je breder inzetbaar, en ben je bevoegd en bekwaam om verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Voor verzorgenden betekent het behalen van het Certificaat van Keuzedeel K0119 als aanvulling op het Verzorgende diploma dat je als Verzorgende IG ingezet mag worden.

Heb je een oud verzorgende diploma (MDGO, Verzorgende C) of een diploma verzorgende zonder IG, een diploma MMZ 3 of 4, SPW 4, of SPH 5, en heb je een werkplek bij een SBB erkend leerbedrijf in zorg en welzijn van minimaal 16 uur per week dan ben je toelaatbaar voor deze opleiding.

Je sluit de opleiding af met het landelijk erkend certificaat Keuzedeel Verplegende en Verpleegtechnische handelingen (K0119) als je de theorie voldoende hebt afgesloten, het praktijkexamen hebt behaald en minimaal 90% aanwezig bent geweest. Het certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Als voorbereiding op de lessen maak je eerst de e- learning en verdiep je jezelf in het betreffende Vilans protocol. Tijdens de lessen wordt de theorie verdiept/ herhaald en worden de vaardigheden getraind. Er zijn in totaal ongeveer 30 contacturen op school. Dit kan als volgt ingevuld worden:

  • 12 dagdelen van 2,5 uur, 1x per week les met uitzondering van de schoolvakanties
  • Eerst 2 of 3 hele dagen les, en daarna dagdelen
  • 6 à 7 hele dagen les, 1 x per week of 14 dagen

Daarnaast is er, per dagdeel van 2,5 uur, ongeveer 4 uur zelfstudie nodig. Na het afronden van de lessen volgt er een periode van ongeveer 6 maanden voor het behalen van het P2M examen in de praktijk.

De kosten voor een open inschrijving.  Op aanvraag.

Ook een incompany traject is mogelijk. Wij maken graag een offerte voor u.

De opleiding wordt op diverse locaties in Zeeland aangeboden. Vraag naar de mogelijkheden om de opleiding op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Je kunt deze opleiding alleen volgen als je minimaal 16 uur per week werkzaam bent bij een SBB erkend leerbedrijf in zorg en welzijn.

Deze opleiding gaat van start indien zich minimaal 10 deelnemers aanmelden. Het maximum is 16 aanmeldingen.  Helix Training is een door de VVT erkend opleidingsinstituut zie www.vvtopleidingen.nl