Gladheidsbestrijding – Specifieke Deskundigheid Winterdienst

Gladheidsbestrijding – Specifieke Deskundigheid Winterdienst

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Een goede en veilige uitvoering van de gladheidbestrijding staat of valt met de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel. Daarom dienen werknemers te beschikken over specifieke deskundigheid voor het werk in de gladheidbestrijding. De chauffeurs in de winterdienst spelen hierbij een belangrijke rol. Om verantwoord en veilig te kunnen werken is er een speciale training ontwikkeld, die voldoet aan de CROW Norm (publicatie 283). Hiermee voldoet zowel de werkgever als de werknemer aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet en het Arbobesluit. De toegenomen kennis van materieel, omstandigheden en randvoorwaarden zullen leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
gladheidbestrijding1

 

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

In de theorie en praktijkcursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Veiligheid – voorschriften en regelgeving;
  • Materieel – voertuigen voor SDW naar behoren op bouwen, besturen, bedienen en afbouwen;
  • Onderhoud – de vereiste schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten;
  • Samenwerking – in samenspraak met anderen het eigen handelen kunnen bijstellen;
  • Communicatie – helder en doeltreffend communiceren zowel technisch als inhoudelijk.

gladheidbestrijding2

 

Na het doorlopen van de training hebben de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om met succes het geleerde adequaat toe te passen in de dagelijkse praktijk.

De cursus is bedoeld voor zowel chauffeurs in eigen dienst van de wegbeheerder, als voor chauffeurs die worden ingehuurd.

Theorie-examen
Na de theorieochtend vindt het theorie-examen plaats. De deelnemer dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en een kopie in te leveren tijdens de opleiding. 

Praktijkbeoordeling
De praktijkbeoordeling vindt plaats met het eigen voertuig en materiaal. Behalve op- en afbouw van de strooimachine en sneeuwploeg komen ook de laadinstructies en de instelling van de machines aan bod. De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen. (afhankelijk van het aantal deelnemers worden meerdere groepen gevormd) 

Certificaat
Nadat de deelnemer met voldoende score de theorietoets als de praktijkbeoordeling heeft afgesloten, zal het certificaat “specifieke deskundigheid winterdienst” worden afgegeven. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

€ 1.450,- per dag (groepsprijs voor max. 8 deelnemers per docent / per 2 voertuigen).
Meer deelnemers in overleg.
Meerprijs per persoon bij grotere groepen € 220,- (tot max. 12 personen)
(alle cursusprijzen zijn excl. BTW)

Registratie CCV                     € 25,- p.p.

 De opleiding is gecertificeerd door CCV (code 95) en mag meegeteld worden voor chauffeurs in het kader van de richtlijnen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (7 uur theorie). Vraag naar de mogelijkheden

In companytraining. Standaardtarief tot 8 personen.

Tijdens de theoriegedeelte moet in de cursusruimte aanwezig zijn: een beamer, alsmede een flap-over of schoolbord.