Gladheidsbestrijding – Handstrooien

Gladheidsbestrijding – Handstrooien

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Een eenvoudige training over gladheidbestrijding, waarbij het accent ligt op het strooien van zout en het opruimen van sneeuw. Deze training is een maatwerkcursus en bestemd voor deze doelgroep, die zich juist met deze vorm van gladheidbestrijding bezig houdt. Ook deze medewerkers dienen te beschikken over specifieke deskundigheid voor het werk in de gladheidbestrijding. Deze medewerkers spelen een belangrijke rol bij het bestrijden van de gladheid. Om verantwoord en veilig te kunnen werken is deze cursus ontwikkeld. Hiermee voldoet zowel de werkgever als de werknemer aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet en het Arbobesluit. De toegenomen kennis van materieel, omstandigheden en randvoorwaarden zullen leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
gladheidbestrijding1

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

In deze theorie en praktijkcursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Veiligheid – voorschriften en regelgeving;
  • Materieel – voertuigen voor gladheidbestrijding naar behoren opbouwen, besturen, bedienen en afbouwen;
  • Onderhoud – de vereiste schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten;
  • Samenwerking – in samenspraak met anderen het eigen handelen kunnen bijstellen;

Na het doorlopen van de training hebben de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om met succes het geleerde adequaat toe te passen in de dagelijkse praktijk.

De cursus is bedoeld voor werknemers, die met eenvoudige middelen en materialen de gladheid kunnen gaan bestrijden.

gladheidbestrijding2

De deelnemers ontvangen het certificaat: “Hand strooien”. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Deze training duurt 1 dagdeel.

€ 750,- per dagdeel (groepsprijs bij max. 8 deelnemers)
Meerprijs per persoon bij grotere groepen € 125,- (tot max. 12 personen)
(alle cursusprijzen zijn excl. BTW)

In companytraining. Standaardtarief tot 8 personen.

De praktijk vindt plaats met eigen materiaal en eventueel eigen voertuig. Behalve op- en afbouw van de strooimachine en sneeuwploeg komen ook de laadinstructies en de instelling van de machines aan bod. De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen.

Tijdens de theoriecursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn: een beamer, alsmede een flap-over of schoolbord. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat alsmede het zakboekje: “Handstrooien”.