Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS)

Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Werken als verzorgende met de doelgroep somatische cliënten is de afgelopen jaren complexer geworden. In de opleiding GVS krijg je handvatten aangereikt om je te specialiseren in de zorg voor de somatische cliënt. Naast uitvoerende taken ontwikkelt de GVS zich in het overstijgend denken en handelen.

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Alexandra Dijk voor meer informatie.
adijk@helixlearning.nl
0118-558270
06-48084866

Het programma bestaat uit 4 modules te weten:
– Anatomie/Fysiologie en Pathologie;
– Methodisch werken , eigen regie en zelfredzaamheid;
– Communicatie;
– Kwaliteit van leven.

Na het volgen van de opleiding ben je in staat om:
– de gezondheidssituatie van de cliënt in beeld te brengen;
– de informatie te vertalen naar het zorgleefplan
– aandacht te hebben voor eigen regie van de cliënt, participatie, welbevinden en kwaliteit van leven.

Deelnemen aan deze opleiding kan wanneer je in het bezit bent van het  MBO diploma niveau 3 Verzorgende of een daarmee vergelijkbaar diploma.

Er wordt voortdurend gebruik gemaakt van eigen werkervaringen en vraagstukken om met elkaar te leren. Dit wordt concreet gemaakt door middel van praktijkopdrachten waardoor de leerstof in de praktijk wordt ingeoefend. Je reflecteert in gesprekken met je werkbegeleider en daarnaast vindt reflectie plaats in de lesgroep tijdens de intervisie. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van een elektronisch leerplatform die ondersteunend is aan de trainingsdagen. In een digitaal portfolio toon je aan wat je hebt gedaan en hoe je dit hebt gedaan en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt.

De opleiding telt 14 scholingsdagen en 3 intervisiebijeenkomsten. De studiebelasting bedraagt daarnaast ongeveer 70 uur.

€ 1750,= vrijgesteld van BTW, inclusief alle online lesmaterialen.

De opleiding wordt bij voldoende aanmeldingen zowel in Goes als in Terneuzen aangeboden.

Voor de duur van de opleiding dien je minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn in een zorginstelling met een SBB erkenning voor de MBO opleiding Verzorgende. Tevens dien je te beschikken over een internetverbinding om het lesmateriaal online te kunnen raadplegen.

Deze opleiding gaat van start wanneer zich minimaal 12 deelnemers aanmelden.
Vraag ook naar onze mogelijkheden voor een in company opleiding.