Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Je als gediplomeerd verzorgende specialiseren in de zorg voor cliënten met psychogeriatrische problematiek, meld je dan nu aan voor door de branche erkende vervolgopleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP).

Trainingsdata

Er is nog geen datum bekend. Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

De opleiding wordt vormgegeven op basis van het beroepscompetentie- en kwalificatieprofiel GVP en bestaat uit de volgende beroepscompetenties:

 1. Zorg voor kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliënten
 2. Communicatie met psychogeriatrische cliënten
  De GVP is terdege bekend met de aspecten van communiceren met
 3. Informatie verzamelen
 4. De verschillende woon- en zorgvoorzieningen en organisaties voor psychogeriatrische cliënten in het Nederlandse zorgstelsel, evenals met de relevante wet- en regelgeving, de methodes van financiering en interne procedures van de eigen organisatie.
 5. Werkoverleg, multidisciplinair overleg (MDO)
 6. Problemen signaleren en oplossen
 7. Zorgvernieuwing en beleid
 8. Beroepseigen gedrag van de professie (professionaliteit)
 9. Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie
 10. Professionalisering en begeleiden van collega’s en vrijwilligers
 11. Omgang met en ondersteunen van mantelzorgers

Deelnemers te kwalificeren tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie conform de branche erkenning.

De deelnemer dient in het bezit te zijn van het diploma Verzorgende niveau 3 of een vergelijkbaar diploma in de zorg met minimaal 1 jaar ervaring in het werk.

De deelnemer ontvangt het door de branche erkende diploma GVP indien de verplichte onderdelen in de opleiding met voldoende zijn afgerond.

15 dagen en 3 intervisie bijeenkomsten.

€ 1.650,00 vrijgesteld van BTW excl. leermiddelen à € 350,=

De opleiding wordt op diverse locaties in Zeeland aangeboden.
Vraag naar de mogelijkheden om de opleiding op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

 

 

 

Voor de duur van de opleiding dien je minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn in een zorginstelling met een SBB erkenning voor de MBO opleiding Verzorgende.

Deze opleiding gaat van start indien zich minimaal 14 deelnemers aanmelden. Het maximum is 18 aanmeldingen.

Helix Training is een door de VVT erkend opleidingsinstituut zie www.vvtopleidingen.nl