EHBO herhalingscursus tbv Elevantio medewerkers

EHBO herhalingscursus tbv Elevantio medewerkers

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Lessen worden gegeven conform de toegekende competentielijsten van het Oranje Kruis

 

Meer informatie

 • 06 november 2024
 • 20 november 2024

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

De herhalingscursus EHBO richt zich op alle onderwerpen die betrekking hebben op de basiscursus EHBO:

 • Stoornis in het bewustzijn
 • Stoornis van de ademhaling
 • Reanimatie en gebruik AED
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude of warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen

Het behouden van het diploma Eerste Hulp bij ongevallen van het Oranje Kruis inclusief reanimatie en gebruik AED

EHBO’ers die hun diploma geldig willen houden dmv competenties die voorgeschreven zijn door het Oranje Kruis.

6 november 2024 lestijd: 13.00-16.30 uur

20 november 2024 lestijd 14.30-18.00 uur

Helix learning

Finlandweg 1

4538 BL  TERNEUZEN

2 dagdelen per kalenderjaar