Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Je als gediplomeerd verzorgende verdiepen in de zorgverlening en coördinatie van een groep cliënten, meld je dan nu aan voor door de branche erkende vervolgopleiding Eerst verantwoordelijk Verzorgende.

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Alexandra Dijk voor meer informatie.
adijk@helixlearning.nl
0118-558270
06-48084866

De opleiding wordt vorm gegeven op basis van het beroepscompetentie- en kwalificatieprofiel EVV en bestaat uit de volgende beroepscompetenties:

 • informatie verzamelen ten behoeve van het   zorgplan;
 • methodisch opstellen van een zorgplan;
 • het Multi Disciplinair Overleg;
 • coördinatie van zorg;
 • bewaken continuïteit uitvoering zorgplan;
 • communicatie en onderhandelen;
 • zorgdragen voor welzijn in een woon-/leefklimaat;
 • cliëntgerichtheid;
 • signaleren problemen en problemen oplossen;
 • doelstellingen  en beleid van de instelling;
 • rapportage;
 • loopbaanontwikkeling;
 • professionalisering.

Deelnemers te kwalificeren tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende conform de branche erkenning.

De deelnemer dient in het bezit te zijn van het diploma Verzorgende niveau 3 of een vergelijkbaar diploma in de zorg met minimaal 1 jaar ervaring in het werk.

De deelnemer ontvangt een door de branche erkend diploma EVV indien de verplichte onderdelen in de opleiding met een voldoende zijn afgerond.

16 dagen.

€1650,= vrijgesteld van BTW,  inclusief alle online lesmateriaal

De opleiding kan zowel in Middelburg als in Terneuzen aangeboden worden.
Vraag naar de mogelijkheden om de opleiding op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Voor de duur van de opleiding dien je minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn in een zorginstelling met een SBB erkenning voor de MBO opleiding Verzorgende.  Tevens dien je te beschikken over een internetverbinding om het lesmateriaal online te kunnen raadplegen.

Deze opleiding gaat van start indien zich minimaal 14 deelnemers aanmelden. Het maximum is 18 aanmeldingen,deelnemers.

Helix Traning is een door de VVT erkend opleidingsinstituut zie www.vvtopleidingen.nl