Distribueren gewasbescherming

Distribueren gewasbescherming

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Deze cursus is voor jou als beheerder van een verkooppunt van gewasbeschermingsmiddelen, depothouder of medewerker belast met het beheer, de verkoop en opslag van bestrijdingsmiddelen.

De cursus distribueren gewasbescherming wordt afgesloten met een schriftelijk examen. In Nederland wordt deze cursus niet vaak aangeboden, er zijn maar weinig docenten beschikbaar die deze cursus uitvoeren.

 

 

Meer informatie

Neem contact op met Koos van Splunter voor meer informatie.
kvansplunter@scalda.nl

06-23 035 836

In de cursus worden onderstaande thema’s behandeld:

• kennis van de wettelijke voorschriften (Wet Milieubeheer, Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden en Wet vervoer gevaarlijke stoffen);
• de indeling van bestrijdingsmiddelen in gevarenklassen;
• eisen t.a.v. verpakkingen en etikettering, samenlading en scheidsvoorschriften bij vervoer;
• kennis van administratieve verplichtingen ten aanzien van eindgebruikers, vervoersdocumenten, toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen/biociden en W-nummers
• opslag van bestrijdingsmiddelen en inrichting van een depot;
• opstellen van en werken met een calamiteitenplan;
• certificeringsschema distribueren gewasbeschermingsmiddelen en biocide;
• bezoek aan een depot;
• benodigde documenten voor ieder transport;
• eisen t.a.v het voertuig en de verplichte voertuiguitrusting;
• regels t.a.v. het laden, lossen en stuwage;
• handelinginstructies bij ongevallen en ongelukken;
• aanverwante zaken

Na het behalen van de cursus distribueren mag je een opslag en verkooppunt van gewasbeschermingsmiddelen beheren.

Deze cursus is voor jou als beheerder van een verkooppunt van gewasbeschermingsmiddelen, depothouder of medewerker belast met het beheer, de verkoop en opslag van bestrijdingsmiddelen.

De cursus distribueren gewasbescherming wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Bij voldoende resultaat ontvang je van Bureau Erkenningen een bewijs van vakbekwaamheid “distribueren gewasbescherming” met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Cursusdagen:

  • 2 februari 2024
  • 9 februari 2024
  • 16 februari 2024
  • 1 maart 2024

Neem hiervoor even contact met ons op.

Locatie nog niet bekend, afhankelijk van de deelnemers wordt een centrale plek in Nederland gekozen

In Nederland wordt deze cursus niet vaak aangeboden, er zijn maar weinig docenten beschikbaar die deze cursus uitvoeren.

Indien je in het bezit ben van het bewijs “bedrijfsvoeren gewasbescherming” is het mogelijk om deze te combineren op één pasje “bedrijfsvoeren + distribueren gewasbescherming”