Distribueren gewasbescherming

Distribueren gewasbescherming

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Deze cursus is voor jou als beheerder van een verkooppunt van gewasbeschermingsmiddelen, depothouder of medewerker belast met het beheer, de verkoop en opslag van bestrijdingsmiddelen.

De cursus distribueren gewasbescherming wordt afgesloten met een schriftelijk examen. In Nederland wordt deze cursus niet vaak aangeboden, er zijn maar weinig docenten beschikbaar die deze cursus uitvoeren.

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Koos van Splunter voor meer informatie.
kvansplunter@scalda.nl

06 230 358 36

  • vervoer gevaarlijke stoffen op basis van ADR
  • opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15)
  • brandveiligheid
  • opstellen en werken met een calamiteitenplan
  • stichting CDG
  • etiket en gevarenklassen (toxiciteit en chemische samenstelling).
  • Tevens wordt een bezoek gebracht aan een opslagdepot gevaarlijke stoffen.

Bij de cursus is inbreng uit de eigen praktijksituatie en uitwisseling met andere cursisten belangrijk.

Na het behalen van de cursus distribueren mag je een opslag en verkooppunt van gewasbeschermingsmiddelen beheren.

Deze cursus is voor jou als beheerder van een verkooppunt van gewasbeschermingsmiddelen, depothouder of medewerker belast met het beheer, de verkoop en opslag van bestrijdingsmiddelen.

De cursus distribueren gewasbescherming wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Bij voldoende resultaat ontvang je van Bureau Erkenningen een bewijs van vakbekwaamheid “distribueren gewasbescherming” met een geldigheidsduur van 5 jaar.

6 dagdelen of 3 dagen. In overleg kan dit ook bij jou op het bedrijf worden uitgevoerd mits er voldoende collega’s meedoen. Bel voor meer informatie.

Cursusdagen: 22 en 29 september 2020. Examen vindt plaats op 6 oktober 2020.

De kosten voor de cursus bedragen € 699,-

De vaste cursuslocatie voor groene cursussen is

Scalda Groen College
Stationspark 39
4462 DZ Goes

In overleg kan ook voor een andere locatie worden gekozen

In Nederland wordt deze cursus niet vaak aangeboden, er zijn maar weinig docenten beschikbaar die deze cursus uitvoeren.

Indien je in het bezit ben van het bewijs “bedrijfsvoeren gewasbescherming” is het mogelijk om deze te combineren op één pasje “bedrijfsvoeren + distribueren gewasbescherming”

Bij de driedaagse cursus is een  luncharrangement van in totaal € 45,- bij te bestellen.