Code 95 N134 CROW 96b

Code 95 N134 CROW 96b

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Opleiding voor maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. De nieuwe CROW-publicaties ‘Werk in Uitvoering’ zijn aangepast aan de veranderende praktijk. De benodigde maatregelen en voorzieningen bij werken moeten thans gericht zijn op;
o   realiseren van goede arbeidsomstandigheden
o   bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers
o   beperken van verkeershinder en voorkomen van files.

Modules zijn:
– Op de rijbaan
– Naast de rijbaan
– Kruispunten en rotondes
– Fiets- en voetpaden

1wegwerkzaamheden-(2)

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

In de training worden de volgende onderwerpen modulair behandeld:
o   Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96b( 4 modules);
o   Beschrijving voorbereidingsproces;
o   Plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk;
o   Rijdende afzettingen;
o   Gewijzigde snelheidsregimes bij werken aan de weg;
o   Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig op de weg werken;
o   Enkele aspecten m.b.t. de Arbowetgeving en Arbeidsinspectie;

Na het doorlopen van de training hebben de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden opgedaan om met succes het geleerde adequaat toe te passen in de dagelijkse praktijk.

De training is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk te maken hebben met de uitvoering van en de regelgeving m.b.t. wegafzettingen. Tevens kan deze training ook worden gevolgd voor degene die in het kader van code 95 (beroepschauffeur) de verplichte bijscholing moet volgen.

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat alsmede het zakboekje: “Veilig op Weg” waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze de verkeersmaatregelen worden uiteengezet. Deze cursus zal voor de betreffende cursisten worden aangemeld bij het CCV.

Deze training duurt 1 dag.

€ 1.150,- per dag excl. BTW

Individuele deelnemer 1 dag: € 220,- excl. BTW

In company

Registratie CCV€ 25,- p.p. per dag excl. BTW
De opleiding is gecertificeerd door CCV (code 95) en mag meegeteld worden voor chauffeurs in het kader van de richtlijnen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (7 uur theorie).

Tijdens de theoriecursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn: een beamer, alsmede een flap-over of schoolbord.