Herhaling Bedrijfshulpverlening Elevantio

Herhaling Bedrijfshulpverlening Elevantio

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Ben je bedrijfshulpverlener (BHV’er), dan dien je één keer per jaar deel te nemen aan een herhalingsbijeenkomst om je certificering geldig te houden.

Met de cursus bedrijfshulpverlening (BHV) bereidt u zich voor op ongevallen, brand en ontruiming. U leert op de juiste wijze te handelen bij calamiteiten op de werkplek.
Dit is een compacte en praktijkgerichte cursus BHV van 1 dagdeel, ondersteund door E-learning.

Trainingsdata

  • 07 juni 2023
  • 21 juni 2023

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op met Team Helix voor meer informatie.
info@helixlearning.nl
0118-558270

Met de cursus bedrijfshulpverlening (BHV) bereidt u zich voor op ongevallen, brand en ontruiming. U leert op de juiste wijze te handelen bij calamiteiten op de werkplek. Onze BHV-cursus is zowel geschikt voor het halen als verlengen van het BHV-diploma. Er is dus geen onderscheid tussen de BHV- basiscursus en BHV-herhalingscursus.
Dit is een compacte en praktijkgerichte cursus BHV van 1 dagdeel, ondersteund door e-learning. Aan deze cursus kunnen maximaal 15 personen deelnemen.
Beoogd resultaat
Tijdens de praktijkbijeenkomst worden onderstaande onderwerpen behandeld. Na afloop is de cursist in staat om de volgende handelingen te verrichten:
• aanleggen van diverse verbanden
• luchtweg openen, hoofd kantelen, kinlift uitvoeren en ademhaling controleren
• slachtoffer van buik naar rug draaien of in de stabiele zijligging leggen
• reanimeren en werken met een Automatische Externe Defibrillator (AED)
• opheffen van een luchtwegblokkade
• controleren en openen van een deur bij het vermoeden van brand
• bestrijden van een beginnende brand.

Houder van het diploma BHV toont aan de vaardigheden als bedrijfshulpverlener te beheersen conform de gestelde normen.

Medewerkers die binnen hun taak dienen te beschikken over specifieke deskundigheid in noodsituaties en de basiscursus BHV gevolgd hebben.

Je dient in het bezit te zijn van een geldig diploma BHV.

Gedurende de herhaling word je beoordeeld op de praktijkhandelingen die je verricht.

Het certificaat en de legitimatiepas hebben een geldigheidsduur van één jaar.

De cursus duurt van 13.30-17.30 uur of 15.00u t/m 20.00u.

Er worden broodjes geserveerd bij de cursussen tot 20.00 uur

 

Helix Learning

Finlandweg 1

4538 BL Terneuzen

De herhaling gaat van start bij minimaal 7 aanmeldingen