0118 - 558270

Bedrijfsvoeren gewasbescherming

Bedrijfsvoeren gewasbescherming

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Iedereen die professioneel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of adviseert behoort in het bezit te zijn van het vakbekwaamheidsbewijs bedrijfsvoeren gewasbescherming. De regels zijn enige jaren geleden aangepast. In het verleden was in veel gevallen de spuitlicentie “uitvoeren gewasbescherming” voldoende. Ben je geboren op 1 januari 1996 of later, dan heb je bedrijfsvoeren gewasbescherming nodig als je zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen inzet. Je hebt ongeacht jouw leeftijd het ook nodig als je bij derden werkt of aan medewerkers de opdracht geeft om gewasbescherming uit te voeren.

De cursus staat gepland op

12, 19, 26 maart en 2 april 2019 van 9:00 – 16:00 uur.

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Koos van Splunter voor meer informatie.
kvansplunter@scalda.nl

06 230 358 36

Inhoud van de cursus

  • kennis van ziekten, plagen, onkruiden en bodemgebonden ziekten, met inbegrip van interactie tussen gewas, levenswijze en abiotische omstandigheden
  • planmatig werken
  • wet- en regelgeving
  • doseringen en toevoegingen
  • apparatuur
  • resistentiemanagement
  • advisering

Uitgangspunt is geïntegreerde gewasbescherming (IPM).

Bij de cursus is inbreng uit de eigen praktijksituatie en uitwisseling met andere cursisten belangrijk.

Na het behalen van de cursus bedrijfsvoeren mag je zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen inzetten en mag je medewerkers die in het bezit zijn van het vakbekwaamheidsbewijs uitvoeren gewasbescherming opdracht geven om het werk uit te voeren.

Iedereen die professioneel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of adviseert behoort in het bezit te zijn van het vakbekwaamheidsbewijs bedrijfsvoeren gewasbescherming. De regels zijn enige jaren geleden aangepast. In het verleden was in veel gevallen de spuitlicentie “uitvoeren gewasbescherming” voldoende. Ben je geboren op 1 januari 1996 of later, dan heb je bedrijfsvoeren gewasbescherming nodig als je zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen inzet. Je hebt ongeacht jouw leeftijd het ook nodig als je bij derden werkt of aan medewerkers de opdracht geeft om gewasbescherming uit te voeren.

De cursus bedrijfsvoeren gewasbescherming wordt afgesloten met een digitaal examen en een opdracht, deze opdracht licht je toe in een gesprek. Hiermee wordt voldaan aan de landelijke examenregeling.

Bij voldoende resultaat ontvang je van Bureau Erkenningen een bewijs van vakbekwaamheid bedrijfsvoeren gewasbescherming met een geldigheidsduur van 5 jaar.

8 dagdelen of 4 dagen inclusief examen. In overleg kan dit ook bij jou op het bedrijf worden uitgevoerd mits er voldoende collega’s meedoen. Bel voor meer informatie.

€ 575,-

De vaste cursuslocatie voor groene cursussen is

Scalda Groen College
Stationspark 39
4462 DZ Goes

In overleg kan ook voor een andere locatie worden gekozen

Voorkennis: Een geldig bewijs van vakbekwaamheid “uitvoeren gewasbescherming” is noodzakelijk om een bewijs “bedrijfsvoeren gewasbescherming” bij bureau erkenningen aan te vragen.

Bij de vierdaagse cursus is een luncharrangement voor in totaal € 60,-  bij te bestellen.