Bedrijfsvoeren gewasbescherming

Bedrijfsvoeren gewasbescherming

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Iedereen die professioneel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of adviseert behoort in het bezit te zijn van het vakbekwaamheidsbewijs bedrijfsvoeren gewasbescherming. De regels zijn enige jaren geleden aangepast. In het verleden was in veel gevallen de spuitlicentie “uitvoeren gewasbescherming” voldoende.

Ben je geboren op 1 januari 1996 of later, dan heb je ‘ Bedrijfsvoeren gewasbescherming ‘ nodig als je zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen inzet. Je hebt ongeacht jouw leeftijd het ook nodig als je bij derden werkt of aan medewerkers de opdracht geeft om gewasbescherming uit te voeren.

 

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

Inhoud van de cursus

  • kennis van ziekten, plagen, onkruiden en bodemgebonden ziekten, met inbegrip van interactie tussen gewas, levenswijze en abiotische omstandigheden
  • planmatig werken
  • wet- en regelgeving
  • doseringen en toevoegingen
  • apparatuur
  • resistentiemanagement
  • advisering

Uitgangspunt is geïntegreerde gewasbescherming (IPM).

Bij de cursus is inbreng uit de eigen praktijksituatie en uitwisseling met andere cursisten belangrijk.

Na het behalen van de cursus bedrijfsvoeren mag je zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen inzetten en mag je medewerkers die in het bezit zijn van het vakbekwaamheidsbewijs uitvoeren gewasbescherming opdracht geven om het werk uit te voeren.

Iedereen die professioneel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of adviseert behoort in het bezit te zijn van het vakbekwaamheidsbewijs bedrijfsvoeren gewasbescherming. De regels zijn enige jaren geleden aangepast. In het verleden was in veel gevallen de spuitlicentie “uitvoeren gewasbescherming” voldoende. Ben je geboren op 1 januari 1996 of later, dan heb je bedrijfsvoeren gewasbescherming nodig als je zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen inzet. Je hebt ongeacht jouw leeftijd het ook nodig als je bij derden werkt of aan medewerkers de opdracht geeft om gewasbescherming uit te voeren.

De cursus bedrijfsvoeren gewasbescherming wordt afgesloten met een digitaal examen en een opdracht, deze opdracht licht je toe in een gesprek. Hiermee wordt voldaan aan de landelijke examenregeling.

Bij voldoende resultaat ontvang je van Bureau Erkenningen een bewijs van vakbekwaamheid bedrijfsvoeren gewasbescherming met een geldigheidsduur van 5 jaar.

De cursus is verspreid over 8 dagdelen of 4 dagen inclusief examen. 1,8,15 en 22 mrt 2024 09.00-16.00 uur

Het examen bestaat uit een digitaal examen van 1,5 uur, een schriftelijke opdracht en een afsluitend gesprek van maximaal 30 minuten over de opdracht.

 

 

In overleg kan dit ook bij jou op het bedrijf worden uitgevoerd mits er voldoende collega’s meedoen. Bel voor meer informatie.

De kosten voor de cursus bedragen € 575,- ex. BTW.
De kosten van het lesboek worden apart in rekening gebracht.

De cursus wordt gegeven op de volgende locatie:

Scalda Groen College
Stationspark 39
4462 DZ Goes

Voorkennis: Een geldig bewijs van vakbekwaamheid “uitvoeren gewasbescherming” is noodzakelijk om een bewijs “bedrijfsvoeren gewasbescherming” bij bureau erkenningen aan te vragen.