Werken met Twin Ferrule Fittingen 2 daagse (WTF)

Werken met Twin Ferrule Fittingen 2 daagse (WTF)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Werken met Twin Ferrule Fittingen is een leveranciers onafhankelijke training onder auspiciën van het SSVV. In deze training worden diverse fittingen behandeld conform het uitvoeringsvoorschrift van VCA- Infa. Het leren onderscheiden van de verschillende producten gebeurt met een herkenningsopdracht.

Meer informatie

Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
Theorie:

  • doelstelling
  • veiligheid type Twin Ferrul fittingen
  • buis aspecten
  • materiaalbehandeling
  • montagevoorschriften

Praktijk

  • het herkennen van verschillende merken, maten en materialen Twin Ferrule fittingen
  • het maken van een werkstuk volgens werkopdracht
  • montageoefening met drie verschillende fittingen

Het doel van deze training is het op de juiste wijze kunnen (her)monteren van instrumentatiefittingen (twin ferrule) en het herkennen van andere types en merken, om te voorkomen dat onderdelen door elkaar worden gebruikt.

Deelnemers aan de training dienen tenminste 18 jaar te zijn, te beschikken over eigen PBM’s. Veiligheids-schoenen en -bril, werkkleding. Ervaring in het in het buigen met tubing is niet noodzakelijk, enig technisch inzicht gewenst.

Let op:  een VCA diploma is verplicht!

De cursus WTF wordt met een theorie- en een praktijkexamen afgesloten conform uitvoeringsvoorschrift VCA Infra. Het theorie examen wordt via de computer afgenomen. Het praktijkexamen wordt afgenomen in het type Swagelok voor wat betreft de montage. De uitzoekopdracht tijdens het examen bestaat uit drie types te weten, Gyrolok, Parker A-lok en Swagelok.  Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat met VCA logo, met een geldigheid van 5 jaar.

De training, inclusief examen duurt 2 dagen.

De kosten van deze cursus bedragen € 895,00 per persoon (inclusief examenkosten).

De training vindt plaats op onze locatie in Terneuzen.

 

 

Het examen wordt afgenomen in het type Swagelok.

De training  gaat van start bij minimaal 6 deelnemers, maximaal 12 deelnemers.