Webinar Verlenging KBA

Webinar Verlenging KBA

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Deze verlenging knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA) wordt via een webinar aangeboden. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven (maximaal 20 deelnemers per webinar).

De docent zal de verlengingsbijeenkomst op afstand verzorgen (via de computer). De inhoud en kwaliteit is identiek aan de reguliere verlenging in grotere groepen en is goedgekeurd door Bureau Erkenningen!

Het gebruik van biociden voor de bestrijding van knaagdieren is in Nederland aan strenge eisen onderworpen. Deze biociden om knaagdieren te bestrijden worden rodenticiden genoemd. Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid en de kans op doorvergiftiging zijn de middelen voor professioneel gebruik op het eigen agrarisch bedrijf alleen nog te kopen wanneer je een bewijs van vakbekwaamheid KBA hebt.

Heb je op jouw agrarisch bedrijf problemen met ratten en muizen binnen of buiten de gebouwen en ben je in het bezit van het bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming, doe dan mee met deze cursus. Tijdens de cursus gaat het niet alleen om het chemisch bestrijden, maar juist om het voorkomen van overlast. Hygiëne, preventie en niet-chemische oplossingen kunnen veel problemen voorkomen.

Trainingsdata

Er is nog geen datum bekend. Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

In deze cursus wordt ingegaan op de

  • Het resultaat van de afgelopen jaren;
  • Gedrag van muizen en ratten;
  • Niet-chemische bestrijding van muizen en ratten
  • Gebruik van rodenticiden (biociden bedoelt voor de bestrijding van knaagdieren)
    • Doorvergiftiging;
    • Resistentiemanagement.
  • Registratie van de toepassing
  • Evaluatie van het resultaat

Met de aantekening KBA “knaagdierbeheersing op het eigen agrarisch bedrijf” ben je in staat om rodenticiden aan te schaffen om daarmee op verantwoorde manier de populatie ratten en muizen op het eigen agrarisch bedrijf binnen de gebouwen te beheersen.

Agrariërs en/of medewerkers op een agrarisch bedrijf in het bezit van een vakbekwaamheidsbewijs uitvoeren of bedrijfsvoeren gewasbescherming (“spuitlicentie”) met KBA-aantekening.

Na het volgen van de verlengingsbijeenkomst wordt de aanwezigheid gemeld bij Bureau Erkenningen en wordt dit bijgeschreven bij de studievordering

KBA-webinar duurt 2 uur en is vanuit thuis / kantoor te volgen.

 

Kosten per persoon (ex. BTW) € 99,=

Maximaal 20 deelnemers per webinar.

Locatie mag door de deelnemer zelf gekozen worden.

 

Met toestemming van Bureau Erkenningen kan op deze wijze de verlenging KBA worden bijgeschreven op de studievordering.