Wdrażanie ochrony roślin dla polskich pracowników (uitvoeren gewasbescherming Poolse medewerkers).

Wdrażanie ochrony roślin dla polskich pracowników (uitvoeren gewasbescherming Poolse medewerkers).

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Czego możesz oczekiwać po tym kursie.

Każdy, kto profesjonalnie stosuje środki ochrony roślin, musi posiadać przynajmniej certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie ochrony roślin. Podczas tego kursu dowiesz się, jak obchodzić się ze środkami ochrony roślin do użytku profesjonalnego.

Kurs ten jest prowadzony we współpracy z Greenskills. Kurs jest prowadzony przez polskiego nauczyciela z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Więc nie będziemy współpracować z tłumaczem!

Trainingsdata

Neem contact op met Koos van Splunter voor meer informatie.
kvansplunter@scalda.nl

06-23 035 836

Po ukończeniu kursu ochrony roślin będziesz mógł samodzielnie korzystać ze środków ochrony roślin do użytku profesjonalnego we własnej firmie oraz będziesz mógł stosować środki ochrony roślin pod nadzorem licencjobiorcy, który prowadzi działalność związaną z ochroną roślin.

Ten kurs jest przeznaczony specjalnie dla polskich pracowników!

Podczas kursu „Wdrażanie ochrony roślin” poruszane są następujące tematy:
– Czytanie etykiet
– Korzystanie z leksykonów
– Rozpoznawanie chorób, szkodników i chwastów
– Metody kontroli
– Wykonywanie obliczeń
– Technologia
– Bezpieczeństwo
– Przepisy i rozporządzenia

Polacy, którzy pracują na zlecenie innej osoby, która użytkuje środki ochrony roślin. Kurs jest również przeznaczony dla rolników urodzonych przed 1 stycznia 1996 r. i pracujących samodzielnie we własnym gospodarstwie.

Kurs kończy się egzaminem.

Po pozytywnym wyniku egzaminu, pracownik zostanie wypisany w Bureau Erkenningen i otrzyma licencję, która jest ważna przez 5 lat.

Koszt kursu wynosi 830 EUR = (bez VAT) na uczestnika.

Stała lokalizacja kursów to:

Scalda Groen College Stationspark 39 4462 DZ Goes