Verzorgende C opleiding met branche erkenning

Verzorgende C opleiding met branche erkenning

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Wil je graag werken in de thuissituatie of kleinschalige woongroepen voor doorgaans oudere cliënten met beperkte zelfzorg, dan is deze opleiding iets voor jou.

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Francien Pieters voor meer informatie.
fpieters@helixlearning.nl
0118-558274
06-51070235

Verdeling over de modulen:
Onderwijsleereenheid 1
Module 1.1.       Werken als beginnend beroepsbeoefenaar
Module 1.2.       Werken volgens een zorgplan
Module 1.3         Persoonlijke verzorging
Module 1.4.       Verpleegtechnische handelingen
Module 1.5.       Omgaan met crisis situaties en onvoorziene situaties
Module 1.6.       Wonen en huishouden

Onderwijsleereenheid 2
Module 2.1         Coördineren van zorg
Module 2.2         Voorlichting, advies en instructie
Module 2.3         Doelgroepen
Module 2.4.       Palliatieve en terminale zorg
Bij iedere module, met uitzondering van module 1, hoort een Proeve van Bekwaamheid, die soms is onderverdeeld in een aantal sub.opdrachten. De Proeven van Bekwaamheid wordt uitgevoerd in de eigen werksituatie.

De opleiding heeft tot doel deelnemers te kwalificeren voor het uitoefenen van de functie van Verzorgende C, zoals deze door de branche is erkend.

 

 

Als deelnemer dien minimaal in het bezit te zijn van:
–              VMBO-diploma (kaderberoepsgerichte leerweg);
–              MBO-diploma niveau 2
–              een vergelijkbare vooropleiding
–              Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift.(minimaal NT2 niveau 2)
Tevens dien je minimaal 18 uur werkzaam te zijn in een organisatie als Verzorgende C “deelnemer in opleiding”.

Wanneer alle proeven van bekwaamheid beoordeeld zijn met een voldoende, heb je recht op het door de branche erkende diploma Verzorgende C.

De opleiding bestaat uit 21 lesdagen en 33 begeleide contacturen in de praktijk.
De doorlooptijd van de opleiding is ongeveer 1 jaar.

€ 2395,= inclusief alle materialen.

De uitvoering vindt plaats in Terneuzen of Goes

Vraag naar onze mogelijkheden voor een in company training.

De opleiding gaat van start wanneer zich minimaal 10 deelnemers hebben aangemeld. Het maximale aantal deelnemers is 15.