0118 - 558270

Verlengingen

Verlengingen

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Naast de kennisbijeenkomsten die we als maatwerk samen met het bedrijfsleven aanbieden zijn er vaste momenten waarop we kennisbijeenkomsten aanbieden.

Als leidraad geldt: de laatste vrijdagmiddag van de maand, uitgezonderd schoolvakanties

De datums zijn:

30 november 2018: toepassingstechniek met de rugspuit (Veiligheid en Techniek)

25 januari 2019: Ziekten en plagen: bedreigingen openbaar groen (Teelt)

22 februari 2019: Bewust kiezen, bescherm uzelf (veiligheid en Techniek)

29 maart 2019: natuurinclusieve of geïntegreerde landbouw (teelt)

Donderdag 18 april 2019: weer, spuittechniek en driftreductie (veiligheid en techniek)

24 mei 2019; bijen, natuurlijke vijanden en gewasbescherming (Teelt)

28 juni 2019: onderwerp nog vaststellen

Aanvang: 13:30 uur

Alleen deelname mogelijk indien u zichzelf tenminste één week vooraf hebt aangemeld en er plek beschikbaar is. Deelname in volgorde van aanmelding.

Aanmelden kan via helixlearning en via de website van bureau erkenningen. U kunt ook deelnemen aan de e-learning gewasbescherming http://webshop.groenonderwijs.nl/

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Helix Learning voor meer informatie.
info@helixlearning.nl
0118-558270

Aan het eind van de maand is er een vast moment voor verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming bij Helixlearning

Tijdens deze kennisbijeenkomsten worden verschillende onderwerpen behandeld. Hou de website in de gaten welk thema de aandacht krijgt.

Verlengen van het bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming (uitvoeren, bedrijfsvoeren, adviseren en distribueren).

Zie het schema voor de verplichte en vrije onderwerpen

Punt van aandacht voor mensen met uitvoeren of bedrijfsvoeren gewasbescherming met aantekening KBA: Als je KBA niet wilt verlengen, moet je dat actief aangeven bij Bureau Erkenningen. Als je 4 verlengingsbijeenkomsten volgt en die voor KBA laat zitten, is niet voldaan aan de in dat geval verplichte 5 bijeenkomsten en als je daar achter komt na de vervaldatum, is je pas verlopen en moet je opnieuw examen doen

De doelgroep van de kennisbijeenkomsten zijn mensen die in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming (de spuitlicentie) en deze willen verlengen. Onze bijeenkomsten zijn kleinschalig zodat er veel gelegenheid is tot het stellen van vragen en uw eigen bedrijfservaring. Door de keuze van onderwerpen gaan we de verdieping in en gaat u met nieuwe kennis naar huis.

Na afsluiten van de kennisbijeenkomst wordt uw aanwezigheid teruggemeld aan bureau erkenningen en wordt dit bijgeschreven bij uw studievordering.

Een verlengingsbijeenkomst duurt tenminste 3 uur.

De kosten van een kennisbijeenkomst zijn afhankelijk van het thema en handout op basis van het onderwerp.

Uitvoeringslocatie

Scalda College Goes
Stationspark 39
4462DZ Goes

De cursusleider stelt het op prijs als u eigen materialen, foto’s en dergelijke meeneemt die ter plaatse als voorbeeld of ter illustratie van uw vraag kunnen dienen. Hou rekening met versleping van plant en dierziekten. Het is niet de bedoeling dat we besmettingen gaan verspreiden.

Deelname is alleen mogelijk indien u zichzelf tenminste één week vooraf hebt aangemeld en er plek beschikbaar is. Deelname in volgorde van aanmelding.