Verlenging knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA)

Verlenging knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Het gebruik van biociden voor de bestrijding van knaagdieren is in Nederland aan strenge eisen onderworpen. Deze biociden om knaagdieren te bestrijden worden rodenticiden genoemd. Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid en de kans op doorvergiftiging zijn de middelen voor professioneel gebruik op het eigen agrarisch bedrijf alleen nog te kopen wanneer je een bewijs van vakbekwaamheid KBA hebt.

Heb je op jouw agrarisch bedrijf problemen met ratten en muizen binnen of buiten de gebouwen en ben je in het bezit van het bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming, doe dan mee met deze cursus. Tijdens de cursus gaat het niet alleen om het chemisch bestrijden, maar juist om het voorkomen van overlast. Hygiëne, preventie en niet-chemische oplossingen kunnen veel problemen voorkomen.

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Koos van Splunter voor meer informatie.
kvansplunter@scalda.nl

06 230 358 36

In deze cursus wordt een vervolg gegeven op:

  • Het resultaat van de afgelopen jaren;
  • Gedrag van muizen en ratten;
  • Niet-chemische bestrijding van muizen en ratten
  • Gebruik van rodenticiden (biociden bedoelt voor de bestrijding van knaagdieren)
    • Doorvergiftiging;
    • Resisitentiemanagement.
  • Registratie van de toepassing
  • Evaluatie van het resultaat

Met de aantekening KBA “knaagdierbeheersing op het eigen agrarisch bedrijf” ben je in staat om rodenticiden aan te schaffen om daarmee op verantwoorde manier de populatie ratten en muizen op het eigen agrarisch bedrijf binnen de gebouwen te beheersen.

Agrariërs en/of medewerkers op een agrarisch bedrijf in het bezit van een vakbekwaamheidsbewijs uitvoeren of bedrijfsvoeren gewasbescherming (“spuitlicentie”) met KBA-aantekening.

Na het volgen van de verlengingsbijeenkomst wordt de aanwezigheid gemeld bij bureau erkenningen en wordt dit bijgeschreven bij de studievordering

Een dagdeel van tenminste twee uur

De prijs per persoon voor de training bedraagt: € 79,00 (ex. BTW)

Er zijn meerdere locaties voor deze opleiding.

Klik op inschrijven om de volledige data met tijden en locaties te zien.

 

Neem foto’s mee van praktijkvoorbeelden van schade en oplossingen. Neem a.u.b. geen dode dieren mee om verspreiding van ziekten te voorkomen.

Deze cursus is bestemd voor degenen die al in bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsbewijs uitvoeren of bedrijfsvoeren gewasbescherming (de “spuitlicentie”).

Deze cursus is ALLEEN bestemd voor het bestrijden van ratten en muizen BINNEN de gebouwen.

Voor de beheersing van ratten en muizen buiten de gebouwen is een aparte cursus nodig. Deze zogenaamde KBA-GB cursus kan alleen behaald worden door middel van een examen. Voor het KBA-GB bewijs is het tevens nodig dat u zich aanmeldt bij een certificerende instantie en een aparte registratie uitvoert waarmee u bewijst dat u aantoonbaar zorgvuldig de bestrijding buiten heeft uitgevoerd.

Raadpleeg ook www.erkenningen.nl. Op deze website van bureau erkenningen vindt u de laatste informatie over het KBA en KBA-GB vakbekwaamheidsbewijs