0118 - 558270

Nemas Middle Management

Nemas Middle Management

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

In de opleiding Nemas Middle Management leert u dat u als middle manager de schakel vormt tussen het hoger management en uw eigen afdeling. De opleiding richt zich op de middlemanager als spin in het web van een organisatie. Organiseren, communiceren, delegeren, leidinggeven en motiveren zijn uw belangrijkste taken. Taken die u juist in deze opleiding traint. Aan het einde van de opleiding beheerst u de taken en verantwoordelijkheden die een manager nodig heeft en bent u uitstekend voorbereid op het behalen van het landelijk erkende diploma Middle Management.Liever direct aan de slag?
Deze training is ook in e-learning beschikbaar in onze webshop!

Bezoek de webshop

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Francien Pieters voor meer informatie.
fpieters@helixlearning.nl
0118-558274
06-51070235

Associatie_BrochureAD_def03.inddthumber


Inhoud m
odule Algemene Managementkennis
Met  de module Algemene Managementkennis haalt u de basiskennis op het vakgebied management in huis. U weet wat management inhoudt, u kunt de fasen van het management- en besturingsproces benoemen en u kent het samenspel tussen de organisatie en haar omgeving. Het besluitvormingsproces, doelstellingen en beleid hebben geen geheimen meer voor u. U leert hoe u een planning maakt en hoe u leiding kunt geven.

Het examen Algemene Managementkennis duurt twee en een half uur en bestaat uit 10 open vragen, 10 open vragen naar aanleiding van een case en 30 meerkeuzevragen.

Inhoud module Functionele Beleidsgebieden
De module Functionele Beleidsgebieden richt zich op communicatie en op personeels-, financieel- en marketingmanagement. Communicatie is van groot belang binnen een organisatie. Of u nu werkt op een afdeling Personeel en Organisatie of op een ander middle managementniveau. Krachtige en effectieve communicatie is onmisbaar in uw functie. Met deze module op zak hebt u inzicht in het communicatieproces en kent u de verschillende communicatiemiddelen. Op het gebied van personeelsmanagement weet u waarom een doordacht personeelsbeleid van belang is en wat het personeelsbeleid inhoudt. Ook financieel- en marketingmanagement komen aan bod. U kent de belangrijkste begrippen en kunt deze toepassen in de praktijk.

In combinatie met Algemene Managementkennis brengt dit certificaat u het diploma Nemas Middle Management®. U weet hoe u praktische managementkwesties kunt oplossen.

In combinatie met Schriftelijke Communicatie Nederlands en Arbeidsrecht brengt dit certificaat u het Associatiediploma Personeelsconsulent. Hiermee kunt u het management van uw organisatie ondersteunen en adviseren.

Het examen Functionele Beleidsgebieden duurt 2,5 uur en bestaat uit 60 vragen, waarvan 30 open vragen en 30 meerkeuze (gesloten) vragen. Vanaf 1 september 2014 duurt het examen 1 uur en bestaat enkel uit gesloten vragen.

Vanaf 1 september 2014 wijzigt de naam NEMAS® Functionele Beleidsgebieden in NEMAS® Middle Management en Bedrijfsvoering. De inhoud van het examenprogramma blijft ongewijzigd.

Nemas Middle Management reikt alle stof aan die voor het oplossen van praktische managementkwesties nodig is. Het diploma is opgebouwd uit twee certificaten. Met het certificaat Algemene managementkennis beschikt de kandidaat over kennis van de organisatorische beginselen en heeft deze tevens geleerd hoe deze kennis in de praktijk te brengen. Het certificaat Functionele beleidsgebieden richt zich op hetzelfde managementniveau, maar gaat dieper in op specialistische kennisgebieden als personeel, communicatie, marketing en financiën.

De opleiding is bestemd voor onder meer:

  • professionals die leiding (gaan) geven aan afdelingen of filialen op operationeel en tactisch niveau;
  • zelfstandig ondernemers.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Kennis of werkervaring op basisniveau is voldoende om de studie voor Nemas Middle Management® ter hand te kunnen nemen.
Het examen vormt tevens de aanzet voor een succesvol vervolg met Nemas®  Voortgezet Management.

Niveau: MBO+/HBO

De opleiding wordt afgesloten met twee externe officiële Nemas Middle Management examens. Indien de kandidaat deze examens met goed gevolg aflegt, ontvangt de kandidaat het erkende NEMAS Middle Management diploma via de Associatie.

Het examen bestaat uit twee delen:
Deel 1: Algemene Managementskennis
Deel 2: Kennis van functionele beleidsgebieden

De schriftelijke examens worden afgenomen door de Stichting NEMAS in samenwerking met de Stichting Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze online examens en modules worden het gehele jaar door afgenomen. Hiervoor kiest u zelf een examendatum, -tijdstip en -locatie. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.
De examenkosten voor het examen NEMAS Middle Management nieuwe stijl (flexibel) bedragen voor deel 1: circa € 157,00 en deel 2 (schriftelijk): circa € 157,00.

Het examen Functionele Beleidsgebieden duurt 2,5 uur en bestaat uit 60 vragen, waarvan 30 open vragen en 30 meerkeuze (gesloten) vragen. Vanaf 1 september 2014 duurt het examen 1 uur en bestaat enkel uit gesloten vragen.

Deze opleiding wordt online aangeboden en heeft een studieduur van ongeveer 40 uur.

De kosten van deze online training bedragen € 175,00 per persoon.

De kosten voor de examens van Nemas Middle Management® zijn ongeveer:

  • Algemene Managementkennis € 162,00.
  • Functionele Beleidsgebieden € 162,00.

Deze bedragen zijn exclusief btw.

Voor de meest actuele kosten van de examens verwijzen wij u naar de site van de Associatie via www.associatie.nl

Online via de web shop.

Bezoek onze web shop voor meerdere trainingen op Managementgebied.