BIG Herregistratie voor Verpleegkundigen

BIG Herregistratie voor Verpleegkundigen

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Werkt u als verpleegkundige? Dan moet u zich herregistreren. Herregistratie is een belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet regelt indirect (via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen) de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.Logo CIBG

Trainingsdata

 • 06 januari 2020

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

In de volledige scholing komt aan bod:

 • Module 1: Het afnemen van een anamnese.
 • Module 2: Het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen.
 • Module 3: Het opstellen van een verpleegplan.
 • Module 4: Het uitvoeren van de verpleegkundige zorg.
 • Module 5: Het evalueren en vastleggen van de verpleegkundige zorg.
 • Module 6: De professionele ontwikkeling.
 • Module 7: Het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg.
 • Module 8: Het bieden van goede kwaliteit van zorg.
 • Een branche specifieke module. (2 dagen)

U inhoudelijk voor te bereiden op het centraal examen BIG herregistratie voor verpleegkundigen in Utrecht op  zaterdag 28 maart 2020.

 • U bent als verpleegkundige afgestudeerd in 2009 of later en u wilt zich laten herregistreren;
 • U bent niet praktiserend als verpleegkundige, stond voor 2009 ingeschreven in het BIG-register en hebt u niet op tijd laten herregistreren;
 • U kunt als verpleegkundige niet voldoen aan de werkervaringseis uit de wet BIG (2080 uur werkzaam te zijn geweest als verpleegkundige de afgelopen 5 jaar)

Na het volgen van deze training kunt u zich aanmelden voor het landelijk examen op 28 maart 2020. U dient zich uiterlijk 2 weken voor aanvang van het examen te hebben aangemeld om te kunnen deelnemen.

Het examen vindt in Utrecht of Amersfoort plaats en duurt van 10.00 tot 14.30 uur.

De kostprijs voor dit examen is niet in de prijs inbegrepen, raadpleeg hiervoor de website van ROC Midden Nederland https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleidingen/big-herregistratie-verpleegkundige

 

De scholing omvat 10 trainingsmomenten waarvan 8 momenten voor de generieke modules en 2 momenten  voor de specifieke modules. De specifieke modules die worden aangeboden in deze scholing zijn vetgedrukt

 • ziekenhuis (AGZ);
 • verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg (VVT);
 • gehandicaptenzorg (GHZ);
 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ);

LESROOSTER 2020

 

 

Kostprijs € 995,=

In de kostprijs is het landelijk examen dat wordt afgenomen in Utrecht niet inbegrepen.

De uitvoering vindt afhankelijk van de herkomst deelnemers plaats in Goes of Terneuzen.

U dient voor aanmelding van deze scholing zelf te checken of u geregistreerd. Een eerste melding in het BIG register is een andere procedure.

Aan ieder lesmoment gaat een thuiswerkopdracht vooraf om u voor te bereiden
De thuiswerkopdracht is het doorlopen van enkele e-learningmodules. Na aanmelding ontvangt u hiervoor een inlogaccount.

Deze scholing gaat van start indien zich minimaal 12 deelnemers aanmelden.
14 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomt ontvangt u bericht of de scholing van start gaat in Zeeland.