Beroepsverkeersregelaar (herhaling)

Beroepsverkeersregelaar (herhaling)

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

De aanstelling van de bevoegde verkeersregelaar is in overleg met de meeste Politieregio’s vastgelegd op 5 jaar. Tijdens een eendaagse herhalingscursus worden de nieuwste wijzigingen en ontwikkelingen van deze regeling verder uiteengezet. Het legitimatiebewijs wordt voor een periode van 5 jaar verlengd.
De aanwijzingen van deze bevoegde verkeersregelaar zijn bindend voor alle weggebruikers. Uniforme aanwijzingen zoals stop- en doorrijdtekens moeten kunnen worden gegeven. De politie blijft belast met het toezicht op deze verkeersregelaars. De aanstelling van deze plaatselijke verkeersregelaars is voorbehouden aan de burgemeester. Een aanstelling tot landelijke verkeersregelaar behoort tot de mogelijkheden. Nadat deze verkeersregelaars zijn aangesteld kunnen zij zelfstandig optreden als verkeersregelaar.

Verkeersregelaar2

Trainingsdata

Er is nog geen datum gepland. Neem contact op met Team Helix voor meer informatie.
info@helixlearning.nl
0118-558270

In deze herhalingstraining worden de volgende onderwerpen behandeld:
o   Wetgeving m.b.t. Verkeersregelaars
o   Aansprakelijkheid
o   Waarnemen en sociaal verkeersgedrag
o   Verbale en non-verbale agressie
o   Uitwisselen van ervaringen
o   Eigen veiligheid en veiligheid weggebruiker
o   Herhaling praktijkoefeningen verkeer regelen in diverse situaties  binnen c.q. buiten de bebouwde kom.
o   Enkele aspecten van de Arbowetgeving.

Verkeersregelaar1

Herhaling van de cursusstof verkeersregelaar en verlenging van de aanstelling met 5 jaar.

Iedereen die is aangesteld als verkeersregelaar.

examen n.v.t. (wijzigingen voorbehouden!)

Deze herhalingstraining duurt 1 dag.

€ 1.150,- (10 deelnemers per groep) (ex btw)
Individuele deelnemer: € 220,- (ex btw)

In company, op nader overeen te komen locaties.

In overleg met de regio/plaatselijke politie zal op de openbare weg worden geoefend.

De deelnemers dienen hun  verkeersregelaarpasje op de cursus te tonen aan de docent.
Na afloop ontvangen de deelnemers het certificaat verkeersregelaar. Hierna kunnen de deelnemers met een VOG verklaring aantonen, dat zij het afgelopen jaar diverse malen als verkeersregelaar hebben opgetreden.

Verkeersregelaar3

Tijdens de cursus moet in de cursusruimte aanwezig zijn: beamer alsmede een flap-over of schoolbord.