Bespaar met e-learning

Opleidingen of trainingen omzetten in e-learning kost tijd en geld. Daarnaast kost het kiezen van de omgeving en deze leren kennen ook de nodige tijd.
Deze investering moet ook wat opleveren, maar wat krijg je er nou precies voor terug en is investeren in e-learning ook vanuit financieel oogpunt een goede stap?

Besparing in tijd – klassikale uren
Of u nu zelf trainingen geeft of hier mensen voor in dienst heeft. Het klassikaal trainen van deelnemers kost tijd. Soms veel tijd. Hoewel wij van e-learningwijzer begrijpen dat niet elke cursus zo online gezet kan worden, kan een deel van de cursus, vooral de theoretische onderdelen, vaak eenvoudig online worden afgehandeld. Het maakt niet uit of dit in de vorm van film of gewoon tekst wordt gedaan. Dit scheelt de trainers veel klassikale uren. Regelmatig kan hierdoor een besparing van 40% van de uren worden gerealiseerd als het gaat om een blended training.

Besparing in tijd – nakijken
Online leren stelt de deelnemers ook in staat om online opdrachten te maken. Door het systeem deze opdrachten te automatisch te laten nakijken kan deze taak bijna volledig worden weggenomen bij de trainer. De taak van de trainer beperkt zich dan, met uitzondering van open vragen, tot het bekijken van de resultaten en hier eventueel actie op ondernemen. Op het nakijken kan dus een besparing tot wel 80% van de tijd worden gerealiseerd.

Besparing in kosten – huur ruimte
Met uitzondering van incompany trainingen zal er voor overige klassikale lessen een ruimte gehuurd moeten worden. Dit kost dus of geld of de ruimte zou anders ingezet kunnen worden. Door (deels) over te stappen op e-learning kunt u een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd op de uren dat er een ruimte gehuurd zou moeten worden. Net als de inzet van de trainer geldt hier dat er hierdoor tot ongeveer 50% op deze uren kan worden bespaard bij een blended methode.

Besparing in kosten – drukken
Als u informatie wilt verspreiden onder uw deelnemers kan het zijn dat u gebruik maakt van gedrukte media zoals boeken, readers, snelbinders, etc.. Hiervoor moeten productie en verzendkosten gemaakt worden. Door materiaal online aan te bieden hoeft u deze slechts éénmaal te produceren, en kunt u deze informatie vervolgens kosteloos verspreiden. Dit kan een zeer grote besparing zijn voor uw organisatie. Indien u volledig afstapt van gedrukte media en helemaal overstapt op e-learning, kunt u uw druk- en verzendkosten volledig elimineren.

Besparing in kosten – overig
Daarnaast zijn er nog andere kosten waarop (indirect) bespaard kan worden:

Reiskosten
Voor zowel trainer als deelnemers worden de reiskosten aanzienlijk minder door minder klassikale uren. Zeker als het om een externe locatie gaat, hoeft er niet meer naar deze locatie gereisd te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een producttraining voor accountmanagers van verschillende regio’s voor een nieuw product.

Aanpassingen
Online cursusmateriaal kan direct aangepast worden. Hiervoor zijn herdrukken en addenda/errata dus niet meer nodig. Ook worden de extra verzendkosten die hierbij komen kijken geëlimineerd.

Inzicht in resultaten
Door goed inzicht in de resultaten kan de efficiëntie en effectiviteit lessen omhoog gaan door meer inzicht in voortgang en kennis deelnemers, aan de hand waarvan de lessen aangepast kunnen worden. Ook kan de kwaliteit van de content hierdoor getoetst worden. Zo kunnen vragen die te vaak goed of juist fout beantwoord worden aangepast worden.

Kwaliteit en context
Nu we alle financiële argumenten op een rij hebben gezet is het tijd voor een waarschuwing en wat context. Het is bij de overstap naar e-learning belangrijk dat de kwaliteit van het materiaal en ondersteuning wel gehandhaafd blijft. Ook is de overstap naar (volledige) e-learning niet voor iedere cursist, docent en opleider. Kijk dus goed of dit binnen uw organisatie, en de cursussen of opleidingen die u aanbiedt, past. Als laatste dient de beslissing voor een overstap naar e-learning nooit alleen op basis van financiële gemaakt te worden.

Aan de hand van deze gegevens en argumenten kunt u zelf de optelsom maken en bepalen of en wanneer de overstap naar e-learning voor u rendabel is en welke besparing op de kosten u vervolgens kunt realiseren.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u weten welke argumenten voor u van toepassingen zijn en wilt u weten of de overstap naar e-learning bij uw organisatie past, neem dan contact met ons op.
We helpen u graag met het maken van deze transitie.