0118 - 558270

Verlenging Gewasbescherming

Verlenging Gewasbescherming

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Naast de kennisbijeenkomsten die we als maatwerk samen met het bedrijfsleven aanbieden zijn er vaste momenten waarop we kennisbijeenkomsten aanbieden.

Als leidraad geldt: de laatste vrijdagmiddag van de maand, uitgezonderd schoolvakanties

Aanvang: 13:30 uur

Alleen deelname mogelijk indien u zichzelf tenminste één week vooraf hebt aangemeld en er plek beschikbaar is. Deelname in volgorde van aanmelding.

Aanmelden kan via helixlearning en via de website van bureau erkenningen. U kunt ook deelnemen aan de e-learning gewasbescherming http://webshop.groenonderwijs.nl/

Trainingsdata

 • 25 oktober 2019
 • 29 november 2019
 • 24 januari 2020
 • 27 maart 2020
 • 17 april 2020
 • 29 mei 2020
 • 26 juni 2020

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

Aan het eind van de maand is er een vast moment voor verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming bij Helixlearning

Tijdens deze kennisbijeenkomsten worden verschillende onderwerpen behandeld. Onderstaand schema is onder voorbehoud.

 • Transport en opslag, distribueren gewasbescherming (27 september  2019)
 • KBA knaagdieren agrarisch bedrijf (25 oktober 2019)
 • Adviseren + teelt gewasbescherming (op basis van maatschappelijk thema) (29 november 2019)
 • Veiligheid en techniek (24 januari 2020)
 • Adviseren + teelt gewasbescherming (op basis van maatschappelijk thema) (op 1 april 2020 moeten alle adviseurs minimaal 1x een bijeenkomst hebben bijgewoond) (27 maart 2020)
 • Mollen en woelratten (17 April 2020)
 • Veiligheid en techniek (29 mei 2020)
 • KBA knaagdieren agrarisch bedrijf (26 juni 2020)

Verlengen van het bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming (uitvoeren, bedrijfsvoeren, adviseren en distribueren).

Zie het schema voor de verplichte en vrije onderwerpen

Punt van aandacht voor mensen met uitvoeren of bedrijfsvoeren gewasbescherming met aantekening KBA: Als je KBA niet wilt verlengen, moet je dat actief aangeven bij Bureau Erkenningen. Als je 4 verlengingsbijeenkomsten volgt en die voor KBA laat zitten, is niet voldaan aan de in dat geval verplichte 5 bijeenkomsten en als je daar achter komt na de vervaldatum, is je pas verlopen en moet je opnieuw examen doen

De doelgroep van de kennisbijeenkomsten zijn mensen die in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming (de spuitlicentie) en deze willen verlengen. Onze bijeenkomsten zijn kleinschalig zodat er veel gelegenheid is tot het stellen van vragen en uw eigen bedrijfservaring. Door de keuze van onderwerpen gaan we de verdieping in en gaat u met nieuwe kennis naar huis.

Na afsluiten van de kennisbijeenkomst wordt uw aanwezigheid teruggemeld aan bureau erkenningen en wordt dit bijgeschreven bij uw studievordering.

Een verlengingsbijeenkomst vindt plaats van 13:30 – 16:30

De kosten van een kennisbijeenkomst zijn afhankelijk van het thema en handout op basis van het onderwerp.

De cursus wordt gegeven op de volgende locatie:

Scalda Groen College
Stationspark 39
4462 DZ Goes

De cursusleider stelt het op prijs als u eigen materialen, foto’s en dergelijke meeneemt die ter plaatse als voorbeeld of ter illustratie van uw vraag kunnen dienen. Hou rekening met versleping van plant en dierziekten. Het is niet de bedoeling dat we besmettingen gaan verspreiden.

Deelname is alleen mogelijk indien u zichzelf tenminste één week vooraf hebt aangemeld en er plek beschikbaar is. Deelname is in volgorde van aanmelding.