0118 - 558270

Preventiemedewerker Industrie

Preventiemedewerker Industrie

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Je werkgever heeft jou aangewezen om de rol van preventiemedewerker op je te gaan nemen, wat is belangrijk om te weten om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren?
Binnen iedere organisatie dient een preventiemedewerker te worden aangewezen c.q. benoemd dit is sinds 1 juli 2017 wettelijk zo geregeld in de Arbowet.
Je hebt dus een sleutelpositie binnen het bedrijf op het gebied van Arbo & Veiligheid en Milieu waarbij je ook regelmatig afstemt met de arbo arts en de directie.
Jij draagt zorg (of organiseert dit) voor het inventariseren van de gevaren en risico´s binnen de organisatie en je (laat) de wettelijk verplichte RI&E actueel houden.

Wij leiden u op tot het niveau van een preventiemedewerker zoals bedoeld in artikel 13 van de Arbowet maar met een belangrijke plus.

De praktische veiligheidseducatie vind plaats in uw specifieke werkomgeving zodat u met realistische casuïstiek kunt trainen.

Trainingsdata

Er is nog geen datum bekend. Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

Lesdag 1

 • Wetgeving
 • De RI&E en het plan van aanpak
 • Risico analyse
 • Beoordelen van risico’s
 • Branche instrumenten
 • De taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker Industrie
 • Samenwerken met de medezeggenschapsraad

Lesdag 2

 • Uitvoeren van een RI&E of een TRA
 • Opzetten en geven van een toolbox
 • Uitvoeren van een werkplekinspectie
 • Praktijkrondegang
 • Presenteren en adviseren

Tijdens de 2-daagse cursus leer je om te gaan met de arbeidsrisico’s uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)en de prioritaire risico’s in de industriele werkomgeving waarbinnen u werkt.

Met de verbetermaatregelen uit het plan van aanpak wat u leert opmaken kunt u direct binnen uw organisatie starten met de implementatie van uw zojuist verworven kennis.

Daarnaast bent u aan het einde van de opleiding in staat om gerichte adviezen te geven aan directie , werknemers,of de ondernemingsraad.

De tweede lesdag vindt bij voorkeur plaats op de locatie van één van de deelnemers voor een echte praktijkrondgang waarin er een risico inventarisatie in de praktijk zal worden uitgevoerd.

Indien dit niet mogelijk is wordt de tweede lesdag ingevuld met realistische casuïstiek gebaseerd op een industriele omgeving.

Binnen iedere organisatie dient een preventiemedewerker te worden aangewezen c.q. benoemd.

De preventiemedewerker vormt de schakel tussen de werkvloer en het management als het gaat om alle veiligheidsaspecten en de arbeidsomstandigheden.

Jij draagt zorg voor het inventariseren van de gevaren en risico´s binnen de organisatie en hou je de wettelijk verplichte RI&E op orde.

Na afronding van de tweedaagse training wordt een Certificaat van deelname afgegeven.

De training wordt verzorgd op twee lesdagen (8:30 – 16:00 uur), verdeeld over twee weken.

De totale kosten (inclusief lesmateriaal en catering) bedragen

€ 525,00 exclusief BTW.

Nader te bepalen, ook incompany uit te voeren vanaf 5 deelnemers.

Ter ondersteuning adviseren wij u het boek Preventiemedewerker aan te schaffen, dit is ook na uw training een waardevol naslagwerk.

Los exemplaar €47,50 (incl btw)

ISBN: 9789462154520,

U kunt deze eventueel ook separaat via ons bestellen

Je werkgever heeft jou aangewezen om de rol van preventiemedewerker op je te gaan nemen, wat is belangrijk om te weten om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren?
Binnen iedere organisatie dient een preventiemedewerker te worden aangewezen c.q. benoemd dit is sinds 1 juli 2017 wettelijk zo geregeld in de Arbowet.
Je hebt dus een sleutelpositie binnen het bedrijf op het gebied van Arbo & Veiligheid en Milieu waarbij je ook regelmatig afstemt met de arbo arts en de directie.
Jij draagt zorg (of organiseert dit) voor het inventariseren van de gevaren en risico´s binnen de organisatie en je (laat) de wettelijk verplichte RI&E actueel houden.