0118 - 558270

Herexamen bedrijfsvoeren gewasbescherming

Herexamen bedrijfsvoeren gewasbescherming

Wat kunt u van deze cursus verwachten?

Alleen deelname mogelijk indien u zichzelf tenminste één week vooraf hebt aangemeld en er plek beschikbaar is. Deelname in volgorde van aanmelding.

Trainingsdata

  • 30 augustus 2019
  • 28 juni 2019
  • 20 juni 2019

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op met ons voor meer informatie.

0118 - 558270

Aan het eind van de maand is er een vast examenmoment voor gewasbescherming bij Helix Learning.

Op dit examenmoment is het mogelijk om na aanmelding (minimaal 1 week van te voren) deel te nemen aan verschillende examens.

Behalen van het bewijs van vakbekwaamheid. Kijk bij de betreffende onderdelen naar de inhoud van de lesstof.

De doelgroep van het vaste examenmoment zijn mensen die tijdens de reguliere cursus niet in de gelegenheid waren om het examen te doen. Het kan ook zijn dat er een examenonderdeel opnieuw moet worden uitgevoerd.

Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt u een bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming.

Het examen bedrijfsvoeren gewasbescherming bestaat uit drie gedeeltes

  • Digitale toets theorie bedrijfsvoeren
  • Opdracht
  • Bespreking van de opdracht

De opdracht en de bespreking gebeurt op een apart moment in overleg met de examinator

Ieder onderdeel van een examen kost € 70,- excl. BTW. Een compleet examen uitvoeren gewasbescherming kost dus € 210,- excl. BTW

Uitvoeringslocatie

Scalda College Goes
Stationspark 39
4462DZ Goes

Voor het praktijkdeel van het examen uitvoeren gewasbescherming dient u persoonlijke beschermingsmiddelen mee te nemen.

Minimaal heeft u nodig:

  • Veiligheidsbril
  • Handschoenen
  • Overall
  • Laarzen

Deze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) dienen geschikt te zijn voor de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Er wordt gewerkt met een rugspuit en maatbekers die door de examinator ter beschikking worden gesteld.

Deelname is alleen mogelijk indien u zichzelf tenminste één week vooraf hebt aangemeld en er plek beschikbaar is. Deelname in volgorde van aanmelding.

Voor praktijk zijn er slechts 8 plaatsen beschikbaar